Kalimah "الله" disebut sebanyak 2694 kali di dalam al-Quran. Secara purata, dalam setiap muka surat al-Quran terdapat 4 atau 5 kali kalimah "الله" disebut. Itu tidak termasuk nama-nama Allah yang lain; al-Rahman, al-Rahim, al-Aziz dan sebagainya. Menggambarkan kepada kita bahawa al-Quran ingin mengajarkan kita bahawa dalam hidup ini tidak ada yang lebih penting dari "الله".
.
Apa topik yang diperkatakan al-Quran tentang Allah?
 
Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:
 

Terjemahan surah al-Baqarah, ayat 38.

Ketika Allah menurunkan Adam AS dan Hawa AS ke bumi (untuk memulai episod kehidupan di dunia yang penuh ujian dan cabaran berbanding kehidupan di syurga yang segala-galanya indah dan tersedia), Allah berpesan kepada mereka berdua;

Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:

https://www.facebook.com/ahmadadnan.fadzil/posts/3546599782034528

Dari Abu Zar RA; Nabi SAW pernah menceritakan; 3 orang yang dikasihi Allah;
.
(1) Seorang lelaki miskin pergi kepada satu kaum meminta dari mereka, namun tidak ada seorang pun yang mahu memberi kepadanya. Dia pun berangkat pergi. Namun...
 
Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:
 

Terjemahan surah al-Baqarah, ayat 269, surah al-Zariyat, ayat 50.

Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:

https://www.facebook.com/ahmadadnan.fadzil/posts/3563864156974757

Terjemahan surah al-Baqarah, ayat 231.

Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah: 

https://www.facebook.com/ahmadadnan.fadzil/posts/3561657520528754

Terjemahan surah Ibrahim; 10, al-Ikhlas; 1-4, al-Syura; 11, al-Hadid; 3, al-An'am; 18, al-Rahman; 29, al-Najm; 43-55, al-An'am; 102.

Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:

https://www.facebook.com/ahmadadnan.fadzil/posts/3569212663106573

Soalan; assalamu alaikum ustaz. Boleh ustaz berikan sedikit panduan kepada saya tentang perniagaan secara online. Saya berhasrat untuk menceburinya. Apa yang patut saya pastikan supaya jualan online saya menepati Syariat?

 

Jawapan;

Bismillah, walhamdulillah, wassolatu 'ala Rasulillah SAW,

Islam membuka ruang seluasnya untuk manusia mencipta kaedah baru atau menceburi kaedah-kaedah baru dalam urusan kehidupan mereka. Kerana itu, para fuqahak hari ini mensepakati satu prinsip dalam Syariat iaitu "Hukum asas bagi segala urusan keduniaan adalah harus (yakni dibolehkan) selama tidak ada padanya sebarang larangan Syarak". Dalam perniagaan, antara unsur yang dilarang Syarak ialah;

     1. Menjual barang/produk yang ditegah Syariat atau yang memberi mudarat kepada manusia.

     2. Gharar; iaitu ketidakjelasan dalam akad, yakni tidak dipastikan dengan betul status barang/produk yang dijual atau harganya atau kedua-dua sekali. Adanya unsur gharar ini akan memberi kerugian kepada mana-mana pihak yang berakad dan menimbulkan pertikaian nanti. Dalam hadis, dinyatakan; "Nabi SAW menegah jual-beli secara gharar" (Musnad Ahmad; 2752. Abu Daud; 3376. Hadis soheh).

    3. Penipuan; dalam segala bentuknya. Sabda Nabi SAW; "Sesiapa menipu, maka dia bukan dari kalanganku" (Soheh Muslim; 102).

    4. Riba; khususnya bagi perniagaan emas, perak dan mata wang. Sabda Nabi SAW; "Allah melaknat pemakan riba dan pemberi makan riba" (Soheh al-Bukhari; 5962).

    5. Mungkir janji. Sabda Nabi SAW; "Di antara tanda munafik ialah; bila berjanji, ia mungkiri" (Soheh al-Bukhari; 33).

 

Maka untuk mengelak bisnes online yang dijalankan terlibat dengan unsur-unsur di atas, hendaklah dipenuhi perkara-perkara berikut;

    1. Barang/produk yang saudara tawarkan dalam talian itu hendaklah halal

    2. Hendaklah dipastikan pembeli berpeluang mengetahui barang/produk yang ditawarkan dengan jelas (jenis dan ciri-cirinya, serta harganya, bayaran khidmat posnya) melalui keterangan bertulis, lebih baik lagi jika berserta gambar atau video penerangan yang mencukupi. Ini untuk memastikan pembeli tidak tersalah memilih barangan yang diminati.

    3. Jangan menambah-nambah ciri yang tidak ada pada produk/barangan, kerana itu adalah penipuan. Pembeli berhak memulang barang/produk yang dibeli dan meminta kembali wangnya apabila menyedari ia ditipu.

    4. Hendaklah sentiasa memastikan stok masih ada, untuk mengelak dari pembeli membayar untuk barang yang tidak ada, lalu penjual menyalahi hadis Nabi SAW; "Jangan kamu menjual apa yang tidak ada padamu".

    5. Jika produk/barang hanya didapatkan apabila ada tempahan pembeli, hendaklah saudara berakad dengan pembeli secara akad SALAM (akad tempahan), iaitu mereka membayar bukan untuk membeli, akan tetapi untuk menempah dan wajib saudara memenuhi tempahan itu mengikut ciri-ciri barang yang ditempah dan dalam tempoh yang dijanjikan.

   6. Di antara perkara penting dalam akad Syarak ialah ijab dan qabul, iaitu bahasa persetujuan dua pihak (penjual dan pembeli) untuk berakad jual-beli. Ijab dan qabul mesti jelas dan mesti sama. Bagi perniagaan secara online ini, ijab dan qabul berlaku secara bertulis. Maka perlu disediakan form (borang) untuk diisi oleh pembeli dan pihak saudara hendaklah memberi respon -secara bertulis juga atau melalui telefon- sebaik maklumat belian sampai kepada saudara dan dengan respon itu, akad dikira muktamad.

   7. Hendaklah ditentukan kaedah pembayaran dari pembeli dan kaedah untuk saudara mengesahkan pembayaran benar dibuat atau tidak.

   8. Saudara berkomitmen penuh untuk memenuhi janji kepada pelanggan dalam menentukan kualiti barang dan keselamatan barang hingga sampai kepada mereka. Saudara bukan sahaja bertindak sebagai penjual, tetapi juga sebagai wakil bagi pihak pelanggan bagi memastikan barang sampai kepada mereka seperti yang dijanjikan.

   9. Pembeli diberi hak khiyar oleh Syarak apabila barang/produk sampai kepada mereka. Hak khiyar bermaksud; pilihan untuk membatalkan akad (dengan memulangkan barang dan menuntut kembali wang) jika mendapati ada kecacatan pada barang atau barang yang sampai berbeza dari yang dibeli/ditempah.

 

Begitulah beberapa panduan bagi saudara yang ingin menceburi perniagaan secara online. Mudah-mudahan perniagaan saudara dimajukan Allah berkat kepatuhan kepada Syariat.

 

Wallahu a'lam. 

 

Rujukan;

1. at-Tahzib fi Fiqh as-Syafiie (Imam al-Baghawi), 3/282-287.
2. Fatwa dalam laman (www.islamweb.net), fatwa no. 23846.

3. at-Tijarah al-Alatruniyah fi Dhau Ahkam as-Syariah (Dr. Husain Syahatah).

4. al-Masail al-Fiqhiyyah fi at-Ta'amulaat al-Iliktruniyah (Syeikh Hamzah Masyuqah), dalam laman Institusi Fatwa Jordan (https:www.aliftaa.jo), no. 1401.  

5. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami (no. 54/3/6), Sya'ban 1410 / Mac 1990 (di Jeddah).

6. Fiqh Mu'amalat Harta (Ahmad Adnan Fadzil).

 

Soalan; Salam AF Ustaz Ahmad Adnan Fadzil yang dimuliakan ALLAH.
Saya nk mohon satu lagi pencerahan.

Suami nak berpuasa sunat Hari Putih ttp isteri yg x sihat minta agar suami tidak berpuasa
sbb dia nakkan belaian suami masa dia sakit.

Jadi soalannya,

1) Mana lebih afdhal? :
Adakah suami terpaksa batal niat utk berpuasa kerana nak melayan isteri yg sakit ATAU
suami teruskan berpuasa juga wp tanpa redha isteri krn dah niat nak berpuasa dan alasan sayang nak tinggal sbb dah niat.

2) Adakah isteri itu berdosa krn minta suami utk tidak berpuasa krn nakkan layanan suami masa dia sakit?

Syukran Jiddan
Wallahu-a'lam.

 

Jawapan; audio (https://drive.google.com/file/d/1B2jC7IMBCl1jGtWj_kKquySpc6ezZPkY/view?usp=sharing)

 

Rujukan;

1. Mirqaat al-Mafatih (Syeikh 'Ali al-Qari), 4/1432 (hadis no. 2078).

Soalan; Salam Ustaz. Saya ingin meminta penjelasan tentang mandi Wiladah. Apakah dalil yang disandarkan bagi kewajipan mandi wiladah ini? Adakah ia bermakna seorang wanita yang melahirkan anak perlu mandi dua kali; mandi wiladah dan mandi nifas?

Jawapan;

Bismillah, walhamdulillah, wassolatu ala Rasulillah SAW,

Wiladah bermaksud kelahiran anak termasuklah keguguran (sekalipun hanya berupa segumpal darah atau segumpal daging). Menurut mazhab Imam Syafi’ie, Imam Malik dan Imam Ahmad (mengikut satu riwayat darinya); wanita yang melahirkan anak atau keguguran, ia wajib mandi jika ditakdirkan tiada darah nifas yang keluar. Ini kerana dikiaskan kepada mani. Anak atau janin adalah air mani yang telah menjadi kanak-kanak. Keluarnya anak atau janin dari faraj dapat diumpamakan seperti keluar mani darinya, maka wajiblah mandi.

Namun jika ada darah nifas yang keluar selepas kelahiran atau keguguran tersebut, maka hukumnya tertakluk dengan hukum wanita yang kedatangan nifas dan Dia hendaklah menunggu hingga kering darah nifasnya barulah mandi. Dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji (kitab Fiqh mengikut mazhab Syafi’ie), pengarangnya menjelaskan; “Ada kemungkinan berlaku kelahiran tanpa diikuti dengan keluarnya darah. Maka hukumnya ketika itu sama seperti hukum janabah (yakni hukum keluarnya mani), iaitu wajib mandi, kerana bayi adalah hasil percampuran dari air mani lelaki dan air mani wanita. Tidak ada beza pada hukum tersebut sekalipun berbeza rupa kandungan yang dilahirkan atau cara kelahirannya. Namun jika kelahiran diikuti dengan keluarnya darah –sebagaimana yang biasa berlaku-, maka darah itu dinamakan nifas dan ia tertakluk dengan hukum-hakam nifas” (Jil. 1, hlm. 82).

Namun mengikut mazhab Imam Abu Hanifah dan satu riwayat lain dari Imam Ahmad; wiladah tidak mewajibkan mandi kerana tidak ada dalil yang menegaskannya (Lihat; al-Majmu’, 2/168). Berkata Imam Ibnu Qudamah (salah seorang ulamak mazhab Hanbali) dalam kitabnya al-Mughni; “Yang soheh ialah tidak wajib mandi ke atas wanita dengan sebab wiladah kerana suatu kewajipan hanya sabit dengan nas (dalil) Syarak. Dalam masalah wiladah ini tidak ada nas Syarak yang mewajibkan mandi dan juga tidak ada pengertiannya dalam nas. Ini kerana bayi yang dilahirkan bukanlah darah dan bukan juga mani, sedangkan yang terdapat di dalam nas (dalil) Syarak; perkara yang mewajibkan mandi ialah dua sebab tersebut (yakni keluar darah dan keluar mani)” (al-Mughni, 1/165).

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. Al-Majmu’, Imam an-Nawawai, jil. 2.
2. Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah, jil. 1.
3. Al-Fiqh al-Manhaji, Dr. Mustafa al-Khin dan Dr. Mudtafa al-Bugha, jil. 1.
4. Ahkam at-Toharah, Dr. Abdul-Karim Zaidan.

Soalan; Salam ustaz..sy ada soalan brkenaan tahiyyat akhir,skiranya sy bca doa tahiyyat dgn suara yg tputus tanpa sgaja..adkh batal dan harus diulangi smula solat?contoh sy baca Dari awal kmudian smasa mgucap syahadah tu suara sy serak2 sket sbb dihujung nafas/nak habis nafas..mmg sy xsgaja..adkh sy kena solat smula..

Jawapan;

Bismillah, walhamdulillah, wassolatu ala Rasulillah SAW,

Bacaan tasyahhud/tahiyyat ketika duduk tahiyyat akhir adalah rukun solat. Sebagaimana fatihah, ia mesti dibaca dengan muwalat (yakni bersambungan) antara kalimah-kalimahnya, iaitu tidak diselangi dengan perkataan asing atau diam yang lama. Adapun diam yang singkat -iaitu sekadar mengambil nafas- atau diam tanpa disengajakan, menurut ulamak; dimaafkan, yakni tidak dianggap melanggar syarat muwalat tersebut. Begitu juga, dimaafkan diam kerana terlupa. Jika seorang terlupa satu ayat, lalu dia terdiam untuk mengingati ayat tersebut, dimaafkan sekalipun agak lama (Mughni al-Muhtaj, 1/219-221 dan 1/242).

Kesimpulannya, sekalipun terputus-putus, bacaan tahiyyat tersebut masih sah kerana berlakunya terputus-putus itu tanpa disengajakan dan kerana keperluan bernafas, maka dimaafkan. Wallahu a'lam.

 

Buku & Artikel

Klik Masuk

Masuk sini untuk kompilasi buku dan artikel susunan Ustaz Ahmad Adnan.

Go to top
JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework