Menurut fatwa al-Azhar (mac, 2021), 

1. Tidak semua perkara yang disebut alkohol menurut ahli kimia adalah memabukkan. Alkohol yang tidak memabukkan dan tidak terbentuk dari bahan yang memabukkan, hukumnya adalah suci. Oleh itu tidak dilarang -menurut penilaian Syariat- untuk digunakan sebagai alat steril untuk badan atau permukaan (tempat), dan solat adalah sah jika alkohol itu berada di badan atau di tempat solat ketika solat dilakukan.

2. Sekalipun terdapat khilaf di kalangan fuqahak semasa tentang alkohol dari bahan asalnya memabukkan -apakah ia dihukumkan seperti arak (najis) atau tidak?-, namun  yang rajih ialah hukumnya suci kerana mengikut prinsip asas "segala benda di alam ini hukum asalnya adalah suci selama tidak ada dalil menghukumnya sebagai najis".

Oleh demikian, tidak dilarang menurut Syariat menggunakan alkohol secara perubatan sebagai pembasmi kuman, dan tidak salah mensterilkan permukaan, tempat awam dan masjid dengan bahan beralkohol. Orang yang menggunakannnya di badan, pakaian, atau tempat solatnya, solatnya sah.

Wallahu a'lam bis-showab.

Rujukan fatwa;

https://www.azhar.eg/fatwacenter/fatwa/ebadat/ArtMID/7985/