PAMFLET IBADAH KORBAN; KLIK

Maksud ibadah korban

(1) Ibadah korban bermaksud; menyembelih kambing/biri-biri, lembu/kerbau atau unta pada hari raya korban (10 dzulhijjah) dan hari-hari tasyriq (11, 12 & 13 dzulhijjah) dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.

 

Waktu korban

(1) Bermula waktu korban dengan terbit mata-hari pada hari raya korban (10 zulhijjah) dan meninggi sedikit. Namun paling baik dilewatkan sedikit hingga matahari naik segalah dan selepas selesai solat hari raya. Al-Bara’ bin ‘Azib RA menceritakan; Rasulullah SAW telah berucap kepada kami pada hari raya korban di mana  baginda bersabda;

“Sesungguhnya perkara pertama untuk kita memulakan hari kita ini ialah dengan kita menunaikan solat hari raya, kemudian kita pulang dan berikutnya kita menyembelih korban. Sesiapa melakukan sedemikian, dia melakukan menepati sunnah kami. Sesiapa menyembelih sebelum (sebelum selesai solat hari raya),       binatang yang disembelihnya itu hanyalah daging untuk ahli keluarganya, tidak menjadi ibadah sedikit pun” (Soheh al-Bukhari; 968. Soheh Muslim; 1961).

(2) Setelah masuk waktunya binatang korban boleh disembelih bila-bila masa ketika siang atau malam.

(3) Waktu korban tamat dengan terbenamnya matahari pada 13 zulhijjah.

 

Hukum ibadah korban

(1) Hukum ibadah korban ialah sunat muakkad. Makruh meninggalkannya bagi yang mampu.  Ibadah sunat ini menjadi wajib jika dinazarkan.

(2) Bagi satu isi rumah (keluarga), ibadah korban adalah sunat kifayah, iaitu kalau seorang         daripada anggota rumah melakukan korban,    terhasillah sunnah korban bagi semua isi rumah. Saidatina ‘Aisyah RA menceritakan; Nabi SAW melakukan korban dengan seekor kibas dan  baginda berkata;

بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

“Dengan nama Allah, ya Allah terimalah (korban ini) dari Muhammad, ahli keluarga Muhammad dan umat Muhammad” (Soheh Muslim; 1967).

(3) Abu ‘Ayyub RA menceritakan; “Pada zaman Nabi SAW, seorang lelaki menyembelih korban bagi pihak dirinya dan juga ahli keluarga-nya” (Muwatta’ Imam Malik; 1770).

 

Fadhilat ibadah korban

(1) Sabda Nabi SAW; “Tidak ada amalan yang paling disukai Allah pada hari raya korban melebihi dari menyembelih korban. Binatang korban akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya” (Sunan at-Tirmizi; 1496, hasan).

 

Korban untuk orang yang telah mati

(1) Menurut sebahagian ulamak mazhab Syafiie; tidak sah korban untuk orang telah mati melainkan dengan wasiat darinya. Hanash menceritakan; Saidina ‘Ali RA melakukan korban dua ekor kibas; seekor untuk Nabi SAW dan seekor lagi untuk dirinya sendiri. Dia berkata; ‘Nabi SAW memesan kepadaku supaya berkorban untuknya (selepas kematian-nya), maka aku tidak meninggalkan korban untuk baginda selama hidupku’” (Sunan at-Tirmizi; 1495. Musnad Ahmad;  1286, isnadnya dhaif).

(2) Menurut jumhur ulamak (iaitu mazhab Hanafi, Hanbali dan sebahagian ulamak mazhab Syafiie); sah korban untuk orang telah mati dan sampai pahala kepadanya sekalipun tanpa wasiat darinya, iaitu dikiaskan kepada haji, puasa, sedekah dan sebagainya yang sah dilakukan untuk orang yang telah mati.

(3) Dibolehkan menyertakan orang mati dalam pahala korban sebagaimana doa Nabi tadi yang menyertakan ahli keluarga dan umatnya (termasuk mereka yang telah mati).

 

Syarat-syarat binatang korban

(1) Binatang ternakan yang sah dibuat korban ialah; biri-biri (berumur genap 1 tahun), kambing (genap 2 tahun), lembu (genap 2 tahun), kerbau (genap 2 tahun) dan unta (genap 5 tahun).

(2) Seekor biri-biri dan kambing dikorbankan oleh seorang sahaja. Adapun lembu, kerbau dan unta boleh dikongsi tujuh orang.

(3) Disyaratkan binatang tidak cacat dengan nyata. Menurut hadis; tidak sah korban dengan binatang yang buta sebelah matanya, yang tempang, yang nyata sakitnya dan yang terlalu kurus (Musnad Ahmad; 18510, isnadnya soheh).

(4) Sunat memilih binatang korban yang paling elok. Lagi elok, lagi sempurnalah pahalanya.

 

Berniat korban

(1) Wajib berniat korban kerana ibadah tidak sah tanpa niat.

(2) Waktu berniat ialah ketika menyembelih korban bagi yang menyembelih sendiri korban.

(3) Bagi yang mewakilkan kepada orang lain, waktu niatnya ialah;

  1. a) Ketika menyerah binatang kepada wakilnya, atau;
  2. b) Ketika melihat binatang korbannya disembelih.

 

Perkara yang disunatkan ke atas orang yang melakukan korban

(1) Tidak membuang apa-apa rambut/bulu dan kuku dari badannya sehinggalah selesai korbannya di sembelih. Sabda Nabi SAW;  “Apabila kamu telah melihat anak bulan Zulhijjah dan seseorang kamu ingin melakukan kornan, hendaklah ia menahan dari membuang bulu/rambut dan kuku-kukunya” (Soheh Muslim; 1977, dari Ummu Salamah RA).

(2) Sunat menyembelih sendiri korban jika mampu. Ketika sembelihan dilakukan sunat penyembelih membaca bismillah, bertakbir dan membaca;

اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ تَقَبَّلْ مِنِّي

“Ya Allah, (binatang korban ini) dari kamu dan    kembali kepada kamu, terimalah dia dariku” (lihat; as-Sunan al-Kubra, al-Baihaqi; 9/481. Sunan Abu Daud; 2795).

(4) Jika tidak mampu menyembelih sendiri, sunat menghadiri dan melihat binatang korban         disembelih. Nabi SAW bersabda kepada Fatimah RA; “Pergilah kepada binatang korban kamu dan saksikanlah dia kerana sesungguhnya dengan titisan pertama darah yang jatuh darinya akan menyebabkan diampunkan untukmu segala dosa kamu yang lalu” (Mustadrak al-Hakim; 7525, dari Abu Sa’id RA).

(5) Ketika menyaksikan itu sunat membaca;

إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

“Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tiada sekutu bagiNya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku (di antara seluruh umatku) adalah orang Islam yang awal pertama - (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahNya)” (Mustadrak al-Hakim; 7524. Sunan Abu Daud; 2795).

 

Cara pengagihan daging korban

(1) Wajib sebahagian dari daging korban disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah, iaitu sekurang-kurangnya satu kadar yang dapat dinamakan sedekah (contohnya 1/4 kilo).

(2) Daging korban harus jika hendak disedekah kesemuanya kepada fakir miskin. Namun sunat orang yang melakukan korban menikmati sedikit darinya sebagai mengikut sunnah Nabi SAW dan mengambil berkat darinya. Buraidah RA mence-ritakan; “Nabi SAW makan dari binatang korbannya” (Musnad Ahmad; 22984, hadis hasan). Nabi SAW bersabda; “Apabila seseorang kamu melakukan korban, makanlah dari daging korbannya” (Musnad Ahmad; 9078, dari Abu Hurairah RA, isnadnya dhaif).

(3) Menurut ulamak; sunat daging korban        diagihkan kepada tiga pihak;

  1. a) Untuk diri dan keluarga,
  2. b) Disedekahkan kepada fakir miskin,
  3. c) Dihadiahkan kepada rakan-rakan, jiran tetangga dan sebagainya sekalipun mereka kaya/berada. Nabi SAW bersabda tentang daging korban;

كُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا

 “Makanlah, simpanlah dan bersedekahlah” (Soheh Muslim; 1971, dari Abdullah bin Waqid RA).

(4) Dilarang menjual apa-apa  bahagian dari binatang korban. Ia menghilangkan pahala korban. Sabda Nabi SAW; “Sesiapa menjual kulit binatang korbannya, tiada (pahala) korban     baginya”. (Mustadrak al-Hakim; 2/422. As-Sunan al-Kubra, al-Baihaqi; 19233, dari Abu Hurairah RA).
(5) Termasuk dilarang ialah memberi upah kepada tukang sembelih atau orang-orang kerja dengan daging korban kerana upah seperti jual-beli. Jika diberikan atas nama hadiah atau sedekah diharuskan.

(6) Adakah harus memberi makan daging korban kepada orang bukan Islam? Diharuskan oleh sebahagian ulamak, antaranya; Imam Hasan al-Basri, Abu Hanifah, Abu Thur, Imam Nawawi dan lain-lain. Sebahagian ulamak melarangnya, antaranya Imam Malik dan ulamak mazhab Syafiie terkemudian.

 

Daging korban nazar

(1) Menurut mazhab Syafiie; korban nazar wajib disedekahkan kesemua dagingnya kepada fakir miskin, tidak harus orang yang melakukan korban (dan juga ahli keluarganya) makan darinya.     Namun menurut mazhab Maliki dan Hanbali; korban nazar menyamai korban yang lain, iaitu           dagingnya harus dimakan oleh orang yang melakukan korban dan harus dihadiahkan.

(2) Hukum yang sama bagi korban yang dibuat bagi untuk orang telah mati, iaitu menurut    mazhab Syafiie; wajib semua dagingnya disede-kahkan kepada fakir-miskin. Adapun menurut mazhab Hanafi dan Hanbali; hukumnya sama seperti daging korban yang lain.

***وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين***

Disediakan oleh;

Ustaz Ahmad Adnan Bin Fadzil