Soalan; assalamu alaikum ustaz, buat korban untuk orang telah meninggal, boleh atau tidak?

Jawapan; 

Bismillah, walhamdulillah, wassolatu ala Rasulillah.

Berkorban untuk orang mati (yakni atas namanya), hukumnya diikhtilafkan oleh ulamak; 

Pandangan pertama (jumhur ulamak; terdiri dari mazhab Hanafi, Hanbali dan sebahagian fuqahak mazhab Syafiie); berkorban untuk orang telah mati adalah sah dan sampai pahala kepadanya (dengan izin Allah) sekalipun tanpa wasiat darinya. 

Pandangan kedua (sebahagian fuqahak mazhab Syafiie); berkorban orang yang telah mati tidak sah melainkan dengan wasiat (pesanan) darinya ketika hidup. Jika tanpa wasiat darinya, tidak sah korban untuknya dan tidak sampai pahala kepadanya. Pandangan inilah yang dipertegaskan dalam kitab-kitab mazhab Syafiie yang mutakhir (al-Minhaj, Kifayatul Akhyar, Mughni al-Muhtaj dan sebagainya).

Pandangan ketiga (mazhab Maliki); berkorban untuk orang yang telah mati adalah sah, namun hukumnya makruh (tidak digalakkan).

Wallahu a'lam.

Rujukan; https://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2774#.Xwu7920zbIU

Untuk membaca lebih lanjut pandangan mengikut mazhab Syafiie, sila layari; http://ilmudanulamak.blogspot.com/2006/12/hukum-melakukan-korban-untuk-orang-yang.html

 

Pengagihan daging korban

Menurut mazhab Syafiie; daging korban untuk orang yang telah mati keseluruhannya wajib disedekahkan kepada fakir miskin bagi pihak si mati. Tidak harus orang yang melakukan korban memakan darinya dan begitu juga tidak harus dihadiahkan (kepada orang-orang berada) (Mughni al-Muhtaj, 4/365). Mazhab Hanafi turut berpandangan yang sama.

Namun menurut mazhab Maliki dan Hanbali; hukumnya sama seperti daging korban yang lain (yakni harus dimakan, disedekahkan dan dihadiahkan). Cuma pahala korban sahaja yang sampai kepada si mati.

Untuk membaca lebih lanjut, layari; http://ilmudanulamak.blogspot.com/2013/09/cara-pengagihan-daging-korban-nazar-dan.html.

Wallahu a'lam.