Laman Info Agama Anda

Soal Jawab

MENJUAL PUSAKA KEPADA SEBAHAGIAN WARIS

Fatwa Syeikh Dr Muhammad Bakar Ismail (faqih al-Azhar). Lihat biodata beliau; (sila klik)

Soalan; seorang lelaki sakit dan meninggal. Dua bulan sebelum mati, dia telah menjual sebahagian besar asetnya (merangkumi tanah dan bangunan) kepada anak-anak lelakinya dengan harga murah, seolah untuk menghalang anak-anak perempuannya dari mendapat harta tersebut setelah kematiannya. Apakah jual-beli tersebut sah?

Jawapan;

Jualan orang sakit kepada ahli waris terhenti pada kelulusan waris-waris yang lain. Sekalipun jual-beli itu sah ketika sakitnya (kerana memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual-beli), namun jika setelah dia meninggal waris-warisnya yang lain tidak meluluskannya, jual-beli itu batal dengan sendirinya.

Kesimpulannya, jual-beli yang dilakukan oleh seorang yang sedang sakit hendak mati kepada salah seorang warisnya bergantung kepada persetujuan waris-waris lain.

Perlu diperingatkan di sini bahawa perbuatan menghalang anak-anak perempuan dari mendapat pusaka perbuatan itu merupakan adat jahiliyah dan suatu kezaliman, kecuali jika ada alasan yang mendesak.

Wallahu a'lam.

Rujukan;

(1) Baina al-Sail wa al-Faqih, Dr Muhammad Bakar Ismail, m.s. 23.

Ulasan;

(1) Jawapan syeikh tersebut mengikut pandangan dalam mazhab Hanafi, di mana menurut mazhab Hanafi; jual-beli yang dilakukan oleh seorang yang sedang sakit (yang membawa kematiannya) kepada salah seoarang warisnya, jual-beli itu terhenti  pada kelulusan waris-waris yang lain. Jika mereka menyetujuinya, jual-beli itu dilangsungkan. Jika mereka tidak menyetujuinya, jual-beli itu batal. Hukum tersebut merangkumi sama ada harga jualan mengikut nilai sebenar atau harga pilih kasih.

(2) Adapun menurut mazhab Syafiie; orang yang sedang sakit boleh menjual apa sahaja yang dia kehendaki dari hartanya kepada mana-mana warisnya dan jual-beli itu sah, namun dengan syarat harga jualan adalah mengikut nilai sebenarnya, kalau kurang pun tidak terlalu ketara (mengikut uruf) bagi barang serupa. Jika harga jualan menampakkan unsur pilih kasih, maka jual-beli tersebut mengambil hukum memberi wasiat kepada waris, iaitu terhenti kepada kelulusan waris-waris yang lain. Jika mereka menyetujuinya, jual-beli tersebut dilangsungkan. Jika tidak, jual-beli tersebut batal bagi kadar nilai berlaku pilih kasih (yakni tidaklah batal keseluruhannya). Berkata Imam al-Ramli; sakit hanya menghalang muhabat (perlakuan yang dilakukan atas pilih kasih), namun tidak menghalang berlakunya kesan (akad)".

Merujuk kepada kes dalam soalan di atas, "aset dijual dengan harga murah" dan nampak ketara unsur pilih kasih di situ, maka menurut kedua-dua pandangan di atas; jual-beli memerlukan kelulusan waris-waris lain. Wallahu a'lam.

Rujukan;

(1) al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 37/19.

WAKAF TUNAI; PANDANGAN DR AJIL AL-NASYIMI

وقف مبلغ من المال

السؤال :

هل يجوز أن نقف مبلغا من المال ، وهل يأخذ حكم الوقف الصحيح ؟

الجواب :

يجوز وقف النقود بشرط الانتفاع بها في نحو المضاربة به ا، كما لو جعلت وديعة في البنك ، فيكون البنك مضاربا ، يأخذ نصيبه المتفق عليه وينفق باقي الربح في أوجه الخير . وقد نص الحنفية والمالكية على جواز وقف النقود قال ابن عابدين : " يصح وقف كل منقول جرى تعامل الناس به كفأس وقدوم ، ودراهم ودنانير " وسئل الإمام الأنصاري من أصحاب زفر من الحنفية فيمن وقف الدراهم أيجوز ذلك قال نعم ، قيل وكيف قال / يدفع الدراهم مضاربة ، ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه ( حاشية ابن عابدين 4/364) كما يمكن أن توقف النقود للسلف ، قال الدسوقي : " وقف العين يجوز قطعا ، وهو نص المدونة ، والمراد وقفه للسلف ، ينزل رد بدله منزلة بقاء عينه " (حاشية الدسوقي 4/77) والشافعية على قولين ، قول بجواز وقف النقود ، وقول بالمنع ، ومنعها الحنابلة ، لكن منعهم لوقف النقود ، بسبب أنها لا ينتفع بها موقوفة ، أو أن النقود انما وجدت لتكون ثمنا ، قال ابن قدامة الحنبلي " " ولا يصح وقف الدراهم والدنانير ، لأن تلك المنفعة ليس المقصود الذي خلقت له الأثمان " (المغني 2/26 والمجموع 4/577) كما اتفق الفقهاء على عدم جواز وقف النقود للتزين بها ، لأنه انتفاع غير مقصود . ويظهر أن الرأي الأول للحنفية والمالكية ومن وافقهم حجته قوية ، فان مقصود الوقف بقاء الأصل وتسبيل المنفعة ، ووقف النقود يحقق ذلك ، ويغل ريعا ويحتمل اليوم أن يكون ريعا ذا بال ، بل قد تكون اوجه نشاطه ووقفه كثيرة متنوعة ومخاطرة محدودة .

 

من موقع الشيخ: (اضغط)

WAKAF TUNAI

Soalan; ustaz, jika kita memberi wang dengan niat wakaf, iaitu wang itu dilaburkan, kemudian keuntungannya disalurkan kepada fakir miskin atau mana-mana pihak yang ditentukan pewakaf, adakah cara itu dibolehkan?
 
Jawapan;
 
Mewakafkan wang ada dua maksud;
 
1. Mewakafkan wang dengan maksud mewakilkan kepada pihak tertentu untuk membeli harta wakaf (tanah, bangunan dan sebagainya) bagi pihak kita. Bagi maksud pertama ini, hukumnya tidak ada khilaf di kalangan ulamak akan keharusannya kerana yang kan diwakafkan itu bukan wang tetapi aset yang dibeli dengan wang tersebut.
 
2. Mewakafkan wang dengan maksud ingin menjadikan wang itu sendiri sebagai aset wakaf. Wakaf wang bagi maksud kedua ini hari ini dikenali dengan 'wakaf tunai'. Tentang hukumnya, para fuqahak berbeza pandangan;
 
a) Jumhur ulamak (termasuk mazhab Syafiie, Hanbali dan kebanyakan ulamak mazhab Hanafi dan Maliki) berpandangan; wakaf mata wang (dinar, dirham atau wang kertas) adalah tidak sah, kerana antara syarat sah wakaf ialah; harta wakaf hendaklah dari jenis yang boleh dimanfaatkan tanpa hilang/musnah bendanya apabila digunakan (seperti tanah, bangunan, kenderaan dan seumpamanya). Menurut jumhur ini; mata wang tidak memenuhi syarat tersebut kerana ia akan habis bila dibelanjakan, maka tidak sah untuk dijadikan harta wakaf.
 
b) Sebahagian ulamak (iaitu sebahagian ulamak mazhab Hanafi dan Maliki) berpandangan; dibolehkan wakaf mata wang, terutamanya jika wang itu dijadikan aset untuk dihutangi atau aset pelaburan. Imam al-Ansari (salah seorang ulamak mazhab Hanafi) bila ditanya; bagaimana caranya menjadikan mata wang sebagai wakaf? Beliau menjelaskan; iaitu mata wang itu diberikan sebagai aset mudarabah (pelaburan), kemudian disedekahkan kepada pihak yang diwakafkan untuknya (Hasyiyah Ibnu 'Abidin, 4/364).
 
Ulamak semasa hari ini ramai yang cenderung kepada pandangan kedua (iaitu yang membolehkannya). Antaranya, Prof. Dr. Ajil an-Nasymi (Ahli Mahlis Fatwa Kuwait) menegaskan; adalah harus mewakafkan mata wang dengan syarat digunakan dalam rupa seperti mudarabah (pelaburan), contohnya wang (wakaf) itu disimpan dalam bank yang menjalankan mudarabah, kemudian hasil dari keuntungan yang dikeluarkan oleh bank dibelanjakan untuk kebajikan-kebajikan (rujukan; laman rasmi beliau; http://www.dr-nashmi.com/).
 
Dalam Majallah al-Buhuth al-Islamiyah (yang dikeluarkan oleh Institusi Fatwa Arab Saudi) dinyatakan; (hukum mewakafkan mata wang dinar dan dirham); yang rajih dalam masalah ini ialah pandangan yang mengharuskannya jika ada tujuan tertentu yang diluluskan Syarak, seperti menjadikannya aset untuk dihutangi atau dijadikan aset mudarabah (pelaburan) (rujukan; Majallah al-Buhuth al-Islamiyah, bil. 77, tahun 1426/27H).
 
Wallahu a'lam.
 
Rujukan;
 
1. Mausu'ah Masail al-Jumhur (Dr. Muhammad Na'im Sa'ie), 2/594.
2. NU Menjawab Problematika Umat (Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur; 1991-2013), hlm. 120.
3. Laman Prof Dr. an-Nasymi (http://www.dr-nashmi.com/), ruang al-Fatawa, tajuk; (وقف مبلغ من المال).
4. Laman Fatwa Kerajaan Arab Saudi (http://www.alifta.net/); ruangan  Majallah al-Buhuth al-Islamiah (bil. 77, tajuk; al-Waqf ala al-Quran).
 
Artikel asal; klik

HUKUM AGEN DROPSHIP

Soalan; ust agen dropship ada masalah tak dari segi syarak.  kita iklan barang harga rm100,  nyatakan ciri dan sifat barang, tapi barang tidak ada dengan kita. ada dengan pemilik. bila pembeli bank in pada kita rm100, kita transfer pada pemilik rm80. pemilik pos direct kepada pembeli. kita dapat komisen rm20. apa hukumnya?

Jawapan;

Bismillah, walhamdulillah, wassolatu ala Rasulillah.

Bentuk perniagaan di atas mirip kepada akad Salam (tempahan) dalam Islam, maka ia tertakluk dengan syarat-syarat yang ditetapkan Nabi SAW dalam hadisnya; "Sesiapa melakukan akad tempahan dalam (jual-beli) sesuatu hendaklah dia melakukan tempahan dalam sukatan yang ditentukan atau timbangan yang ditentukan dan dengan tempoh yang ditentukan" (HR al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 'Abbas RA).

Dalam muamalat tersebut, antara perkara yang saya andaikan;

1. Akad antara penjual dan pembeli; akad salam (tempahan)

2. Akad antara penjual dan pembekal pula; akad jual-beli dan akad tawkil (iaitu penjual mendapatkan produk yang ditempah oleh pembeli tadi dengan membelinya dari pembekal dan mewakilkan kepada pembekal untuk menghantarnya kepada pembeli. Pembelian dari pembekal boleh secara tunai dan boleh secara bayaran bertangguh).

3. Antara syarat yang ditetapkan fuqahak ke atas akad salam ialah;

a) Bayaran harga mesti tunai ketika akad. Hanya produk/barangan sahaja yang dibenarkan bertangguh.

b) Ciri-ciri produk mesti diberikan dengan jelas

c) Tarikh penyerahan/penerimaan barang mesti ditetapkan

Oleh demikian, sebelum menerima bayaran dari pembeli, penjual perlu pastikan stok produk masih ada dan dapatkan makluman dari pembekal berkenaan tarikh penghantaran dan penerimaannya (untuk dimaklumkan dengan tepat kepada pembeli).

4. Dhaman (jaminan/tanggungan) ke atas barang itu bagi pembeli mesti atas pembeli, bukan atas pembekal, kerana pembekal tiada sebarang akad dengan pembeli. Nabi SAW bersabda; "الخراج بالضمان" (hasil/keuntungan berhak dengan kerana tanggungan/tanggungjawab) (Sunan al-Tirmizi; 1285, hasan soheh). 

Syarat-syarat selebihnya boleh dibaca dalam ulasan sebelum ini tentang; Perniagaan Online (http://ilmudanulamak.com/index.php/topik/ekonomi-kewangan/208-panduan-bisnes-online).

Lontaran di atas hanya pandangan saya sahaja. Pembaca perlu juga merujuk pandangan-pandangan yang lain.

Wallahu a'lam.

 

Rujukan;

1. Antara fatwa yang boleh dirujuk; 

https://ar.islamway.net/fatwa/76913/%D9%87%D9%84-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%84%D9%83

PANDUAN BISNES ONLINE

Soalan; assalamu alaikum ustaz. Boleh ustaz berikan sedikit panduan kepada saya tentang perniagaan secara online. Saya berhasrat untuk menceburinya. Apa yang patut saya pastikan supaya jualan online saya menepati Syariat?

 

Jawapan;

Bismillah, walhamdulillah, wassolatu 'ala Rasulillah SAW,

Islam membuka ruang seluasnya untuk manusia mencipta kaedah baru atau menceburi kaedah-kaedah baru dalam urusan kehidupan mereka. Kerana itu, para fuqahak hari ini mensepakati satu prinsip dalam Syariat iaitu "Hukum asas bagi segala urusan keduniaan adalah harus (yakni dibolehkan) selama tidak ada padanya sebarang larangan Syarak". Dalam perniagaan, antara unsur yang dilarang Syarak ialah;

     1. Menjual barang/produk yang ditegah Syariat atau yang memberi mudarat kepada manusia.

     2. Gharar; iaitu ketidakjelasan dalam akad, yakni tidak dipastikan dengan betul status barang/produk yang dijual atau harganya atau kedua-dua sekali. Adanya unsur gharar ini akan memberi kerugian kepada mana-mana pihak yang berakad dan menimbulkan pertikaian nanti. Dalam hadis, dinyatakan; "Nabi SAW menegah jual-beli secara gharar" (Musnad Ahmad; 2752. Abu Daud; 3376. Hadis soheh).

    3. Penipuan; dalam segala bentuknya. Sabda Nabi SAW; "Sesiapa menipu, maka dia bukan dari kalanganku" (Soheh Muslim; 102).

    4. Riba; khususnya bagi perniagaan emas, perak dan mata wang. Sabda Nabi SAW; "Allah melaknat pemakan riba dan pemberi makan riba" (Soheh al-Bukhari; 5962).

    5. Mungkir janji. Sabda Nabi SAW; "Di antara tanda munafik ialah; bila berjanji, ia mungkiri" (Soheh al-Bukhari; 33).

 

Maka untuk mengelak bisnes online yang dijalankan terlibat dengan unsur-unsur di atas, hendaklah dipenuhi perkara-perkara berikut;

    1. Barang/produk yang saudara tawarkan dalam talian itu hendaklah halal

    2. Hendaklah dipastikan pembeli berpeluang mengetahui barang/produk yang ditawarkan dengan jelas (jenis dan ciri-cirinya, serta harganya, bayaran khidmat posnya) melalui keterangan bertulis, lebih baik lagi jika berserta gambar atau video penerangan yang mencukupi. Ini untuk memastikan pembeli tidak tersalah memilih barangan yang diminati.

    3. Jangan menambah-nambah ciri yang tidak ada pada produk/barangan, kerana itu adalah penipuan. Pembeli berhak memulang barang/produk yang dibeli dan meminta kembali wangnya apabila menyedari ia ditipu.

    4. Hendaklah sentiasa memastikan stok masih ada, untuk mengelak dari pembeli membayar untuk barang yang tidak ada, lalu penjual menyalahi hadis Nabi SAW; "Jangan kamu menjual apa yang tidak ada padamu".

    5. Jika produk/barang hanya didapatkan apabila ada tempahan pembeli, hendaklah saudara berakad dengan pembeli secara akad SALAM (akad tempahan), iaitu mereka membayar bukan untuk membeli, akan tetapi untuk menempah dan wajib saudara memenuhi tempahan itu mengikut ciri-ciri barang yang ditempah dan dalam tempoh yang dijanjikan.

   6. Di antara perkara penting dalam akad Syarak ialah ijab dan qabul, iaitu bahasa persetujuan dua pihak (penjual dan pembeli) untuk berakad jual-beli. Ijab dan qabul mesti jelas dan mesti sama. Bagi perniagaan secara online ini, ijab dan qabul berlaku secara bertulis. Maka perlu disediakan form (borang) untuk diisi oleh pembeli dan pihak saudara hendaklah memberi respon -secara bertulis juga atau melalui telefon- sebaik maklumat belian sampai kepada saudara dan dengan respon itu, akad dikira muktamad.

   7. Hendaklah ditentukan kaedah pembayaran dari pembeli dan kaedah untuk saudara mengesahkan pembayaran benar dibuat atau tidak.

   8. Saudara berkomitmen penuh untuk memenuhi janji kepada pelanggan dalam menentukan kualiti barang dan keselamatan barang hingga sampai kepada mereka. Saudara bukan sahaja bertindak sebagai penjual, tetapi juga sebagai wakil bagi pihak pelanggan bagi memastikan barang sampai kepada mereka seperti yang dijanjikan.

   9. Pembeli diberi hak khiyar oleh Syarak apabila barang/produk sampai kepada mereka. Hak khiyar bermaksud; pilihan untuk membatalkan akad (dengan memulangkan barang dan menuntut kembali wang) jika mendapati ada kecacatan pada barang atau barang yang sampai berbeza dari yang dibeli/ditempah.

 

Begitulah beberapa panduan bagi saudara yang ingin menceburi perniagaan secara online. Mudah-mudahan perniagaan saudara dimajukan Allah berkat kepatuhan kepada Syariat.

 

Wallahu a'lam. 

 

Rujukan;

1. at-Tahzib fi Fiqh as-Syafiie (Imam al-Baghawi), 3/282-287.
2. Fatwa dalam laman (www.islamweb.net), fatwa no. 23846.

3. at-Tijarah al-Alatruniyah fi Dhau Ahkam as-Syariah (Dr. Husain Syahatah).

4. al-Masail al-Fiqhiyyah fi at-Ta'amulaat al-Iliktruniyah (Syeikh Hamzah Masyuqah), dalam laman Institusi Fatwa Jordan (https:www.aliftaa.jo), no. 1401.  

5. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami (no. 54/3/6), Sya'ban 1410 / Mac 1990 (di Jeddah).

6. Fiqh Mu'amalat Harta (Ahmad Adnan Fadzil).

 

HUKUM MEMBELI FOLLOWERS

Soalan; Assalamualaikum wbt. Ustaz, apakah hukum membeli followers dengan tujuan ‘social proofing’? Bukanlah tujuannya untuk menipu bahawa pelanggan brand tersebut adalah ramai sedangkan tidak. Tapi hanyalah semata-mata sebagai method untuk mendapatkan social proof. Pada definisi social proof bermaksud manusia cenderung meniru perbuatan manusia lain. Dalam konteks bisnes di sosial media, bila potential followers tengok followers pada page tersebut ramai, dia akan cenderung untuk follow bersama. Tapi dari segi jumlah pelanggan, kami tetapkan jumlah yg sebenar. Contohnya kami beli 10,000 followers dan kami letakkan jumlah sebenar pelanggan yang telah guna produk tersebut, misalnya 100 org. Adakah perbuatan ini dibenarkan? Mohon pencerahan ustaz.

Jawapan;

Waalaikum salam. Bismillah, Walhamdulillah, Wassolatu ala Rasulillah.

Yang saya nampak; pada yang tersirat, tujuan membeli folowwers tu bukan semata-mata untuk sosial proofing, tapi mempunyai matlamat hujung iaitu mempengaruhi pembeli kepada produk yang dijual. Ia mirip kepada konsep al-najsy (النجش) yang dilarang Nabi SAW dalam hadisnya;

وَلاَ تَنَاجَشُوا

"Janganlah kamu melakukan al-najsy" (al-Bukhari; 2140).

Al-Najsy ialah seseorang berpakat dengan penjual di mana dia akan tampil bersama pelanggan-pelanggan dalam jualan lelongan dengan menawarkan kesanggupan untuk membeli dengan harga yang tinggi, bukan dengan niat membeli barang, tetapi untuk mempengaruhi orang lain untuk turut meletakkan harga yang tinggi bagi barang tersebut, atau untuk menzahirkan seolah barang itu bernilai. Ia termasuk dalam jenis jual-beli yang dilarang menurut fuqahak.

Mungkin membeli followers tu tak sepenuhnya sama dengan konsep al-najsy itu, tapi dilihat terdapat unsur untuk mempengaruhi pengguna dengan aspek-aspek luaran dari barang/produk (bukan dengan kualiti sebenarnya). 

Selain itu terdapat hadis Nabi SAW; "Seorang yang menampil dirinya kenyang (dengan pemberian dari seseorang) sedangkan dia tidak diberikan apa-apa pun (yakni penampilan itu semata-mata untuk mengapi-apikan pihak lain), maka dia seperti seorang yang memakai dua pakaian palsu" (HR al-Bukhari; 5219). Dalam kes di atas seseorang itu menampilkan kepada orang lain dia seolah pengikut (folowwer), walhal dia bukan folowwer sebenar pun, cuma kerana dibayar, yakni hanya follower lakonan.

Itu yang saya nampak. Perlu juga dirujuk kepada pandangan-pandangan yang lain. Wallhu a'lam.

Bacaan lanjut;

1. Fiqh Mu'amalat Harta (AHMAD ADNAN FADZIL), m.s. 32.

2. Pandangan Syeikh Muhammad al-Munajjid; https://www.saaid.net/twitter/347.htm

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries