Laman Info Agama Anda

Soal Jawab

ADAKAH HARUS BERPUASA ENAM SEBELUM PUASA QADHA RAMADHAN?

Soalan; ustaz, adakah boleh kita berpuasa enam sebelum mengqadha puasa Ramadhan yang tertinggal?

Jawapan; 
Bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadhan kerana uzur syar'ie (seperti wanita yang kedatangan haid di bulan Ramadhan, berbuka kerana sakit, musafit dan sebagainya), harus baginya untuk berpuasa enam dalam bulan Syawal, kemudian baru berpuasa qadha Ramadhan (sama ada dalam bulan Syamal atau selepasnya), kerana qadha Ramadhan baginya adalah wajib muwassa' iaitu kewajipan yang diberi tempoh masa yang panjang untuk melaksanakanya iaitu hingga sebelum menjelang Ramadhan tahun hadapan (lebih kurang 11 bulan), sedang puasa enam pula tempoh masanya pendek iaitu hanya dalam bulan Syawal sahaja.

Baca Selanjutnya ...

SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI AKAUN

Soalan; Assalamualaikum ustad. saya nak tanya; bolehkah saya keluarkan duit zakat melalui secara transfer kepada orang yang memerlukan?

Jawapan; 

Pengeluaran/pembayaran zakat hari ini boleh secara pemberian terus atau dengan pindahan ke dalam akaun penerima yang layak atau akaun pihak yang menguruskan zakat (baitul Mal atau sebagainya). Namun sebelum pindahan wang dilakukan perlu dipastikan beberapa perkara;

Baca Selanjutnya ...

CARA MENGIRA ZAKAT EMAS PERHIASAN

Soalan; ustaz, adakah barang emas yang saya pakai dikenakan zakat? Bagaimana cara mengira zakatnya?

 
Jawapan;
 
Menurut jumhur ulamak (mazhab Maliki, Syafiie dan Hanbali); emas yang dipakai wanita sebagai perhiasan -walaupun dipakai sekali dalam setahun- tidak dikenakan zakat, kecuali jika berlebihan barulah dikenakan zakat. Maksud berlebihan ialah yang melebihi kadar yang biasa dipakai oleh wanita-wanita setempat (yakni kadar uruf setempat), iaitu yang diputuskan oleh fatwa negeri-negeri seperti berikut;
 
1. Selangor; 800 gram
2. Wilayah Pesekutuan; 800 gram emas
3. Johor; 850 gram emas
4. Pulau Pinang; 250 gram
5. Sabah; 152 gram.
6. Negeri Sembilan; 200 gram
7. Kedah; 85 gram
8. Perak; 500 gram
9. Trengganu; 850 gram
10. Melaka; 180 gram
11. Kelantan; tiada 'uruf (* Emas Yang Dipakai Dalam Masa Setahun Walaupun Melebihi 85gram Tidak Dikenakan Zakat)
12. Pahang; 500 gram
13. Perlis; tiada penetapan 'uruf (Semua pemilik emas yang melebihi nisab 85 gram emas dikenakan zakat).
 
Yang perlu dikira dalam penentuan kadar uruf itu ialah emasnya sahaja, tidak termasuk batu permatanya. Maka jika perhiasan emas yang dimiliki dan dipakai melebihi kadar di atas (mengikut negeri masing-masing) wajiblah dikeluarkan zakat ke atas kadar berlebihan bila cukup tempoh tahunannya. Kadar yang wajib dikeluarkan ialah; 2.5%. 

Contohnya; bagi wanita yang tinggal di Selangor, katalah dia memiliki emas yang dipakai yang berat keseluruhan; 900 gram, maka perkiraan zakatnya ialah;


* 900 gram emas (berat emas yang dipakai) - 800 gram emas (iaitu kadar pemakaian uruf) = 100 gram (perhiasan yang masuk dalam hitungan zakat). 

Kadar zakat dikenakan; 100 gram x harga semasa emas x 2.5 %.
Katakanlah; harga semasa emas bagi 1 gram ialah RM 245, maka kadar zakatnya ialah;
100 gram emas x RM 245 x 2.5% = RM 612.50.

Adapun perhiasan emas yang tidak dipakai dalam setahun -walaupun sekali- ia mengambil hukum emas simpanan dan wajib dibayar zakat iaitu dengan dihitung bersama emas-emas yang lain jika ada (dinar emas, jongkong emas, emas perhiasan yang berlebihan tadi dan sebagainya) dan aset kewangan yang lain (saham, wang simpanan dan sebagainya) dan dikeluarkan zakatnya 2/5% jika nilai keseluruhannya menyamai atau melebihi 85 gram emas (iaitu kadar nisab zakat emas).


Huraian di atas adalah mengikut pandangan jumhur mazhab. Adapun menurut mazhab Hanafi, keseluruhan emas dikenakan zakat termasuk perhiasan sama ada perhiasan yang dipakai atau disimpan, yang berada dalam kadar 'uruf tadi atau yang berlebihan.


Rujukan;
 
1. Zakat Selangor (http://www.zakatselangor.com.my/jenis-jenis-zakat/zakat-harta/zakat-emas-perak/).
2. Wilayah Persekutuan (https://www.zakat.com.my/info-zakat/jenis-zakat/zakat-emas)
3. Zakat Johor (http://www.maij.gov.my/?page_id=110).
4. Zakat Pulau Pinang (https://www.zakatpenang.com/zpp/index.php/2013-06-30-10-54-31/jenis-zakat/zakat-emas-perak).
5. Zakat Sabah (https://appszakat.sabah.gov.my/jenis_zakat.php).
6. Zakat Negeri Sembilan (https://www.mains.gov.my/v1/zakat/kutipan/jenis-zakat/zakat-emas-dan-perak).
7. Zakat Kedah (https://www.zakatkedah.com.my/zakat-emas-dan-perak/).
8. Zakat Perak (http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/kalkulator/kalkulator-zakat-emas-perak.html).
9. Zakat Terengganu (http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat/384-zakat-emas).
10. Zakat Melaka (http://www.izakat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12&lang=bm).
11. Fatwa zakat emas Perlis (http://mufti.perlis.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=66:muamalat-nilai-emas-yang-boleh-dihukum-pakaian&catid=34:fatwa-muamalat&Itemid=92).

CARA KIRA ZAKAT EMAS & DI MANA ZAKAT DIKELUARKAN?

Jawapan audio

MEMBACA AL-QURAN DI KUBUR

Soalan; ketika saya menziarahi kubur ayah dan ibu saya, bolehkan saya membaca al-Quran untuk mereka. Adakah bacaan saya itu sampai kepada mereka. Ada orang kata perbuatan itu bid'ah?

Jawapan;

Bismillah, al-hamdulillah, wassolatu ala Rasulillah SAW,

Keharusan membaca al-Quran di kubur telah difatwakan keharusannya (dan manfaatnya untuk si matu) oleh ramai ulamak muktabar, antaranya Imam Syafiie, Imam Ahmad, Imam al-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Amalan itu turut dinaqalkan dari sahabat Nabi Abdullah bin 'Umar RA dan Salafussoleh.

'Ali bin Musa al-Haddad menceritakan; aku pernah bersama Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah al-Jauhari menguruskan satu jenazah. Selesai jenazah itu dikebumikan, seorang lelaki buta membaca al-Quran di sebelah kuburnya. Imam Ahmad melarangnya dengan berkata; 'Membaca al-Quran di kubur adalah bid'ah'. Ketika kami berjalan keluar, Muhammad bin Qudamah bertanya Imam Ahmad; 'Kenalkah kamu dengan Mubasysyar al-Halabi?'. Imam Ahmad menjawab; 'Ya, aku kenal. Dia seorang yang tsiqah (dipercayai riwayatnya). Aku mencatat hadis darinya". Lantas Muhammad bin Qudamah berkata; 'Jika begitu, beliau (yakni Mubasysyar) pernah meriwayatkan dari Abdurrahman bin al-'Ala yang menceritakan; 'Bapanya (al-'Ala bin al-Hallaj) telah mewasiatkan; apabila aku mati nanti, sebaik jenazahku dikebumikan kamu bacalah di hujung kepalaku awal surah al-Baqarah dan hujungnya kerana aku telah mendengar sahabat Nabi Abdullah bin Umar RA pernah mewasiatkan sebegitu". Imam Ahmad lantas berkata kepadaku; kembalilah kamu kepada si buta tadi dan katakan kepadanya; 'Bacalah al-Quran di kubur' (HR Abu Bakar al-Khallal (w 310H), kitabnya; al-Qira-ah 'inda al-Qabr, m.s. 88).

Berkata Imam Ibnul Qayyim; telah diceritakan dari sekumpulan Salaf bahawa mereka mewasiatkan supaya dibacakan al-Quran di kubur mereka ketika dikebumikan. 

Abdul Haqq menceritakan; Abdullah bin Umar RA (sahabat Nabi tadi) menyuruh supaya dibacakan surah al-Baqarah di kuburnya.

Al-Za'farani menceritakan; aku bertanya Imam al-Syafiie tentang membaca al-Quran di kubur. Maka dia menjawab; "Tidak mengapa (yakni dibolehkan)".

Al-Sya'bi menceritakan; Orang-orang Ansar (sahabat Nabi) apabila ada di kalangan mereka yang meninggal, mereka akan bergilir-gilir ke kuburnya untuk membaca al-Quran.

Al-Hasan bin al-Jarawi menceritakan; aku pernah menziarahi kakakku (yang telah meninggal) dan membacakan di kuburnya surah al-Mulk kerana fadhilatnya (menghilangkan azab kubur). Tidak lama selepas itu, seorang lelaki datang bercerita kepadaku; aku bermimpi bertemu kakakmu semalam. Dia berkata kepadaku; ucapkan terima kasih kepada saudaraku al-Hasan kerana bacaannya memberi manfaat kepadaku. (al-Ruh, m.s. 16-17).

Berkata Imam Ibnu Qudamah; tidak mengapa (yakni dibolehkan) membaca al-Quran di kubur, kerana diriwayatkan dari Imam Ahmad yang berkata; apabila kamu memasuki kawasan perkuburan, bacalah ayat kursi dan surah al-Ikhlas sebanyak 3 kali, kemudian berdoalah; 'Ya Allah, pahala dan kelebihan ayat/surah ini berikan kepada penghuni-penuhi kubur ini (al-Mughni; 2/355). 

Berkata Imam al-Nawawi -ketika mengulas hadis yang menceritakan Nabi SAW memacakkan pelepah tamar yang masih basah di atas dua kubur untuk meringankan penghuninya dari siksaan kubur-, kata beliau; berdalilkan hadis ini para ulamak menggalakkan bacaan al-Quran di kubur kerana jika tasbih dari pelepah tamar dapat diharapkan (manfaat darinya untuk) meringankan siksaan penghuni kubur maka bacaan al-Quran (dari manusia) lebih utama dari tasbih pelepah tamar itu (untuk ahli kubur) (Syarah Soheh Muslim, 3/203).

Kesimpulan, membaca al-Quran di kubur adalah amalan yang dibolehkan dan memberi manfaat untuk ahli/penghuni kubur, insya Allah.

Wallahu a'lam.

 

SELAWAT PALING PENDEK

Soalan; apabila kita hendak berselawat kepada Nabi SAW, apakah lafaz selawat paling pendek yang boleh kita ucapkan?

Jawapan;

Dalam surah al-Ahzab (ayat 56), Allah memerintahkan orang beriman supaya berselawat serta memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا 

"Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi (Muhammad) SAW dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya" (surah al-Ahzab, ayat 56).

Menurut Imam al-Nawawi; apabila seseorang ingin berselawat kepada Nabi SAW hendaklah dia menggabungkan selawat dan juga salam, yakni jangan berselawat sahaja tanpa salam atau memberi salam sahaja tanpa berselawat (Ibnu Kathir, 6/479). Contoh lafaz selawat dan salam paling pendek ialah;

Baca Selanjutnya ...

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries