Laman Info Agama Anda

Soal Jawab

SAMAK MENGGUNAKAN SABUN

Persoalan; bolehkah kawasan yang dikenai najis atau air liur anjing disamak menggunakan sabun (atau bahan cucian lain) menggantikan tanah?

Jawapan;

Bagi masalah ini ada perbezaan pandangan di kalangan ulamak mutaqaddimin dalam mazhab Syafiie. Imam al-Baghawi menjelaskan dalam kitabnya al-Tahzib Fi Fiqh al-Imam al-Syafiie; adapun menggunakan asynan (sejenis pokok yang digunakan orag Arab sebagai bahan pencuci), sabun, kapur sebagai ganti tanah -sama ada ketika ketiadaan tanah atau tanah masih ada-, terdapat dua pandangan bagi permasalahan tersebut (al-Tahzib, 1/191). Khilaf yang serupa turut dinyatakan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni (rujukan mazhab Hanbali) (al-Mughni, 1/64). Dari kedua-dua kitab tersebut disimpulkan tiga pandangan fuqahak bagi masalah tersebut;

Pandangan pertama; tidak harus kerana cucian dengan tanah itu adalah arahan Syarak. Halnya sama seperti tayammum yang diarahkan oleh Syarak menggunakan tanah, maka tidak harus dialihkan kepada yang lain. Arahan menggunakan tanah itu bersifat ibadah, oleh itu tidak harus dinilai berdasarkan akal atau logic.

Pandangan kedua; harus tanah itu digantikan dengan sabun kerana penggunaan sabun lebih berkesan dari tanah dalam menghilangkan najis. Nabi SAW menyebutkan tanah dalam hadis tadi bukan bertujuan membataskannya kepada tanah, tetapi untuk menegaskan perlunya penyucian najis berat itu dibantu dengan bahan lain di samping air. Masalah ini ada persamaannya dengan istinjak di mana selain dengan air, Nabi SAW juga mengharuskan istinjak dengan batu. Menurut ulamak; walaupun baginda hanya menyebutkan batu, namun dikiaskan kepadanya bahan-bahan lain yang bersifat kesat dan berupaya menanggalkan najis seperti kertas, tisu kesat dan sebagainya. Nabi menyebut batu bukanlah bertujuan membataskannya kepada batu, tetapi untuk menjelaskan keharusan beristinjak dengan batu atau bahan-bahan lain yang mempunyai sifat yang sama.

Pandangan ketiga; Dalam keadaan terdapat tanah, wajiblah basuhan menggunakan tanah dan tidak harus berpindah kepada bahan yang lain sama ada sabun atau sebagainya. Jika tidak ada tanah, barulah harus menggunakan bahan yang lain menggantikan tanah.

Wallahu a’lam.

Rujukan;
1. At-Tahzib Fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’ie, Imam al-Baghawi, 1/191-192.
2. al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah, 1/64.

Diambil dari blog lama (setelah semakan semula); ilmudanulamak.blogspot.com

Sebarang komentar, sila email; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MASALAH AIR MUSTA'MAL

Menceduk air dengan tangan dari bekas yang kecil, air boleh jadi musta'mal...
Apabila air basuhan anggota wudhuk terpercik kembali ke dalam bekas, air dalam bekas juga menjadi musta'mal...
Benarkah begitu?
 
 
Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:
 

AIR MUSTA'MAL

1. Air musta’mal; iaitu air yang sedikit (kurang dari dua kolah) yang telah digunakan untuk toharah yang fardhu (iaitu mengangkat hadas atau menghilangkan najis) selama ia tidak dinajisi.

 

2. Lebih terperinci, suatu air itu hanya akan menjadi musta’mal apabila memenuhi syarat-syarat berikut;

 

 a) Air tersebut sedikit, iaitu kadarnya kurang dari dua kolah.

 

 b) Air digunakan untuk toharah yang mesti, iaitu yang fardhu sama ada mengangkat hadas atau menghilangkan najis, termasuklah;

    i) Air yang digunakan untuk berwudhuk oleh kanak-kanak yang belum baligh. Sekalipun wudhuk belum wajib atasnya kerana belum diperintahkan solat (yakni tidak berdosa ia meninggalkan wudhuk tersebut), namun jika dia ingin mengerjakan solat, dia mesti mengambil wudhuk (barulah hadasnya terangkat dan dibolehkan mengerjakan solat), maka air yang digunakan untuk wudhuknya yang mesti itu akan menjadi musta’mal.

    ii) Air yang digunakan oleh wanita kitabiyah untuk mandi (setelah kering haid atau nifasnya) untuk membolehkan suaminya mensetubuhinya, air tersebut menjadi musta’mal walaupun mandi itu tidak menjadi ibadat untuknya, kerana mandi itu adalah mandi yang mesti dilakukannya.

    iii) Wudhuk orang bermazhab Hanafi yang dilakukannya tanpa niat (kerana niat tidak wajib bagi wudhuk menurut mazhab Hanafi). Walaupun wudhuk tersebut tidak sah mengikut mazhab kita, namun air yang digunakannya dianggap musta’mal.

 

  c) Air telah terpisah dari anggota. Selama air masih berlegar di anggota, belumlah dikira musta’mal. Selama air berada pada anggota wudhuk yang sama, ia belum dikira musta’mal. Maka boleh dipindahkan pada anggota wudhuk yang sama sekalipun air terpisah dari anggota kemudia kembali semula ke anggota yang sama. Contohnya; memindahkan air dari hujung jari hingga ke siku. Namun jika dipindahkan air ke anggota wudhuk yang lain, tidak sah wudhuk kerana itu telah menjadi musta’mal. Contohnya; memindahkan air dari basuhan tangan hingga siku ke kepala, yakni menggunakan air bekas basuhan tangan itu untuk menyapu kepala atau air bekas sapuan kepala untuk menyapu telinga, tidak sah kerana air telah menjadi musta’mal.

 

 d) Bukan dengan tujuan ightiraf (mencebuk air). Iaitu bagi orang yang mengambil wudhuk dengan mencelup tangan ke dalam bekas air yang sedikit (kurang dari dua kolah). Jika selepas basuhan muka (atau selepas berniat mandi wajib), dia mencelup tangannya ke dalam air dengan tujuan memindahkan air ke anggota wudhuk berikutnya, air dalam bekas itu tidak menjadi musta’mal. Adakah perlu berniat ightiraf (yakni meniatkan tangan sebagai pencebuk)? Terdapat khilaf di kalangan ulamak mazhab Syafiie sendiri. Sebahagian ulamak mazhab mewajibkannya untuk mengelakkan air dari menjadi musta’mal. Sebagian lagi tidak mewajibkannya, antara mereka ialah Imam al-Ghazali. Menurut ‘Allamah al-Kurdi; dengan mengqasadkan tujuan mencelup tangan itu adalah untuk memindahkan air ke anggota wudhuk iaitu membasuh anggota wudhuk di luar bekas bukan untuk membasuhnya di dalam bekas, itu telah dianggap berniat ightiraf.

 

 e) Air musta’mal yang jatuh (yakni tumpah atau terpercik) ke dalam bekas air yang sedikit (kurang dua kolah), jika air musta’mal itu sedikit –sekira-kira jika diandaikan air itu berwarna, tidak akan mengubah air atau kalau ada perubahan pun sedikit sahaja (tidak ketara)-, tidaklah menyebabkan air dalam bekas itu menjadi musta’mal. Namun jika air musta’mal yang tumpah itu banyak, air tersebut dihukum musta’mal.

 

3. Dari segi mazhab ulamak tentang air musta’mal ini;

a) Menurut mazhab Imam Malik dan qaul qadim Imam Syafiie; ia suci dan menyucikan (yakni masih boleh digunakan untuk bersuci).

b) Menurut qaul jadid Imam Syafiie, mazhab Imam Abu Hanifah (yang masyhur darinya) dan mazhab Imam Ahmad; suci, tetapi tidak menyucikan (yakni tidak boleh digunakan untuk bersuci).

 

Wallahu a’lam.

 

Rujukan;

  1. Al-Tahrir (Imam Zakaria al-Ansari), hlm. 16
  2. Mughni al-Muhtaj (Imam al-Khatib al-Syirbini), 1/32.
  3. Al-Mughni (Imam Ibnu Qudamah, 1/41).
  4. Rahmatul Ummah (Syeikh Abu ‘Abdillah al-Dimasyqi), hlm. 5.
  5. Al-Qawanin al-Fiqhiyyah (Ibnu Juzay), hlm. 28.
  6. At-Taqriraat as-Sadidah (Syeikh Hasan al-Kaf), hlm. 59-60.
  7. Fath al-Wahhab al-Malik syarh ‘Umdah al-Salik (Syeikh Toha Hamadi), 1/64.
  8. Syarah ‘Umdatu as-Salik (Syeikh Khalaf bin Mufdhi)
  9. Syarah at-Tahrir (Syeikh Ahmad al-Maqrami)

.

 

HUKUM AIR PERCIKAN DARI BASUHAN NAJIS

Soalan; Assalamu alaikum ustaz, apa hukum air yang digunakan untuk membasuh najis? Adakah dikira najis? kalau terpercik air tersebut semasa membasuh najis adakah perlu dibasuh?

Jawapan;

Bismillah, walhamdulillah, wassolatu ala Rasulillah.

Jika sekiranya air percikan dari basuhan najis itu ada tanda-tanda bercampur najis (seperti terdapat bau najis darinya), ia dihukumkan sebagai najis dan pakaian atau anggota tubuh yang terkena percikan itu perlulah dibasuh.

Namun jika air percikan itu tidak ada tanda-tanda bercampur najis (tiada sebarang bau atau perubahan warna padanya), menurut pandangan yang rajih dalam mazhab Syafiie; hendaklah dilihat tempat basuhan najis itu. Jika ia kelihatan telah bersih dari najis, maka air yang terpisah darinya (yakni dari tempat basuhan itu termasuk yang terpercik darinya) turut dihukumkan sebagai bebas dari nanis (yakni suci). Namun jika kelihatan tempat basuhan itu masih bernajis, maka air yang terpisah (terpercik) darinya juga dihukumkan sebagai bernajis dan perlu dibasuh anggota/pakaian yang terkena percikan air tersebut (Mughni al-Muhtaj, 1/121).

Namun perlu difahami bahawa hukum fiqh terbina di atas keyakinan atau sangkaan yang kuat (dzan ghalib), bukan di atas waham atau waswas (yakni agakan-agakan tanpa asas). Oleh demikian, hukum perlu dibasuh anggota/pakaian yang terkena percikan itu jika percikan itu benar-benar dilihat oleh mata bahawa ia telah mengenai pakaian/anggota atau terdapat bau najis dan sebagainya. Adapun jika hanya agakan sahaja, tidaklah dituntut membasuhnya, kerana ia adalah waswas.

Wallahu a'lam.

Rujukan tambahan;

Fatwa Islamweb; https://www.islamweb.net/ar/fatwa/184163/

HUKUM MANDI WILADAH

Soalan; Salam Ustaz. Saya ingin meminta penjelasan tentang mandi Wiladah. Apakah dalil yang disandarkan bagi kewajipan mandi wiladah ini? Adakah ia bermakna seorang wanita yang melahirkan anak perlu mandi dua kali; mandi wiladah dan mandi nifas?

Jawapan;

Bismillah, walhamdulillah, wassolatu ala Rasulillah SAW,

Wiladah bermaksud kelahiran anak termasuklah keguguran (sekalipun hanya berupa segumpal darah atau segumpal daging). Menurut mazhab Imam Syafi’ie, Imam Malik dan Imam Ahmad (mengikut satu riwayat darinya); wanita yang melahirkan anak atau keguguran, ia wajib mandi jika ditakdirkan tiada darah nifas yang keluar. Ini kerana dikiaskan kepada mani. Anak atau janin adalah air mani yang telah menjadi kanak-kanak. Keluarnya anak atau janin dari faraj dapat diumpamakan seperti keluar mani darinya, maka wajiblah mandi.

Namun jika ada darah nifas yang keluar selepas kelahiran atau keguguran tersebut, maka hukumnya tertakluk dengan hukum wanita yang kedatangan nifas dan Dia hendaklah menunggu hingga kering darah nifasnya barulah mandi. Dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji (kitab Fiqh mengikut mazhab Syafi’ie), pengarangnya menjelaskan; “Ada kemungkinan berlaku kelahiran tanpa diikuti dengan keluarnya darah. Maka hukumnya ketika itu sama seperti hukum janabah (yakni hukum keluarnya mani), iaitu wajib mandi, kerana bayi adalah hasil percampuran dari air mani lelaki dan air mani wanita. Tidak ada beza pada hukum tersebut sekalipun berbeza rupa kandungan yang dilahirkan atau cara kelahirannya. Namun jika kelahiran diikuti dengan keluarnya darah –sebagaimana yang biasa berlaku-, maka darah itu dinamakan nifas dan ia tertakluk dengan hukum-hakam nifas” (Jil. 1, hlm. 82).

Namun mengikut mazhab Imam Abu Hanifah dan satu riwayat lain dari Imam Ahmad; wiladah tidak mewajibkan mandi kerana tidak ada dalil yang menegaskannya (Lihat; al-Majmu’, 2/168). Berkata Imam Ibnu Qudamah (salah seorang ulamak mazhab Hanbali) dalam kitabnya al-Mughni; “Yang soheh ialah tidak wajib mandi ke atas wanita dengan sebab wiladah kerana suatu kewajipan hanya sabit dengan nas (dalil) Syarak. Dalam masalah wiladah ini tidak ada nas Syarak yang mewajibkan mandi dan juga tidak ada pengertiannya dalam nas. Ini kerana bayi yang dilahirkan bukanlah darah dan bukan juga mani, sedangkan yang terdapat di dalam nas (dalil) Syarak; perkara yang mewajibkan mandi ialah dua sebab tersebut (yakni keluar darah dan keluar mani)” (al-Mughni, 1/165).

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. Al-Majmu’, Imam an-Nawawai, jil. 2.
2. Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah, jil. 1.
3. Al-Fiqh al-Manhaji, Dr. Mustafa al-Khin dan Dr. Mudtafa al-Bugha, jil. 1.
4. Ahkam at-Toharah, Dr. Abdul-Karim Zaidan.

CARA BERSIHKAN KUSYEN YANG DIKENAI AIR KENCING

Jawapan audio;

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries