Laman Info Agama Anda

ibadah

SAMAK MENGGUNAKAN SABUN

Persoalan; bolehkah kawasan yang dikenai najis atau air liur anjing disamak menggunakan sabun (atau bahan cucian lain) menggantikan tanah?

Jawapan;

Bagi masalah ini ada perbezaan pandangan di kalangan ulamak mutaqaddimin dalam mazhab Syafiie. Imam al-Baghawi menjelaskan dalam kitabnya al-Tahzib Fi Fiqh al-Imam al-Syafiie; adapun menggunakan asynan (sejenis pokok yang digunakan orag Arab sebagai bahan pencuci), sabun, kapur sebagai ganti tanah -sama ada ketika ketiadaan tanah atau tanah masih ada-, terdapat dua pandangan bagi permasalahan tersebut (al-Tahzib, 1/191). Khilaf yang serupa turut dinyatakan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni (rujukan mazhab Hanbali) (al-Mughni, 1/64). Dari kedua-dua kitab tersebut disimpulkan tiga pandangan fuqahak bagi masalah tersebut;

Pandangan pertama; tidak harus kerana cucian dengan tanah itu adalah arahan Syarak. Halnya sama seperti tayammum yang diarahkan oleh Syarak menggunakan tanah, maka tidak harus dialihkan kepada yang lain. Arahan menggunakan tanah itu bersifat ibadah, oleh itu tidak harus dinilai berdasarkan akal atau logic.

Pandangan kedua; harus tanah itu digantikan dengan sabun kerana penggunaan sabun lebih berkesan dari tanah dalam menghilangkan najis. Nabi SAW menyebutkan tanah dalam hadis tadi bukan bertujuan membataskannya kepada tanah, tetapi untuk menegaskan perlunya penyucian najis berat itu dibantu dengan bahan lain di samping air. Masalah ini ada persamaannya dengan istinjak di mana selain dengan air, Nabi SAW juga mengharuskan istinjak dengan batu. Menurut ulamak; walaupun baginda hanya menyebutkan batu, namun dikiaskan kepadanya bahan-bahan lain yang bersifat kesat dan berupaya menanggalkan najis seperti kertas, tisu kesat dan sebagainya. Nabi menyebut batu bukanlah bertujuan membataskannya kepada batu, tetapi untuk menjelaskan keharusan beristinjak dengan batu atau bahan-bahan lain yang mempunyai sifat yang sama.

Pandangan ketiga; Dalam keadaan terdapat tanah, wajiblah basuhan menggunakan tanah dan tidak harus berpindah kepada bahan yang lain sama ada sabun atau sebagainya. Jika tidak ada tanah, barulah harus menggunakan bahan yang lain menggantikan tanah.

Wallahu a’lam.

Rujukan;
1. At-Tahzib Fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’ie, Imam al-Baghawi, 1/191-192.
2. al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah, 1/64.

Diambil dari blog lama (setelah semakan semula); ilmudanulamak.blogspot.com

Sebarang komentar, sila email; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WANITA SEDANG HAID MEMBACA AL-QURAN DI HANDPHONE

Soalan; ketika haid, bolehkah saya membaca al-Quran dengan melihat di HP, bukan memegang mushaf?

Jawapan;
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله
 
Terdapat dua persoalan berkaitan soalan yang ditanya di atas;
1. Hukum wanita sedang haid membaca al-Quran.
2. Adakah al-Quran yang terpampang di skrin HandPhone sama seperti yang tercetak di lembaran mushaf?
 
Hukum wanita sedang haid membaca al-Quran
 
Terdapat khilaf di kalangan fuqahak;
 
(Pandangan pertama) iaitu jumhur Fuqahak (termasuk majoriti ulamak dalam empat mazhab) berpendapat; wanita yang sedang haid sama hukumnya dengan orang yang sedang berjunub iaitu tidak harus membaca al-Quran, sekalipun tanpa memegang mushaf, apatahlagi jika memegang mushaf, maka lebih-lebih dilarang. Dalil larangan tersebut ialah hadis dari Saidina 'Ali RA yang menceritakan;
 
 كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا
"Rasulullah SAW membacakan kepada kami al-Quran dalam semua situasi selama baginda tidak berjunub" (HR al-Tirmizi; 146, hadis hasan soheh).
 
Begitu juga, hadis dari Ibnu 'Umar RA yang menceritakan; Nabi SAW bersabda;
 
لاَ تَقْرَأِ الحَائِضُ، وَلاَ الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ
"Jangalah wanita yang sedang haid dan begitu juga seorang yang berjunub membaca sesuatu dar al-Quran" (HR al-Tirmizi; 131). 
 
Sekalipun tidak harus membaca al-Quran, wanita sedang haid boleh berzikir seperti biasa; berselawat, beristighfar, bertahmid, tasbih, berdoa dan sebagainya. Begitu juga, diharuskan membaca bismillah, ayat-ayat doa atau perlindung dari al-Quran (seperti membaca ayat Kursi, 3 Qul dan sebagainya sebelum tidur, ketika pagi dan petang), tetapi hendaklah dengan niat membaca doa atau zikir, bukan niat membaca al-Quran. Tidak dilarang juga ialah mendengar bacaan al-Quran.
 
(Pandangan kedua) sebilangan Fuqahak (antaranya Imam Malik, satu riwayat dari Imam Syafiie dan Ahmad serta pandangan Imam Ibnu Taimiyah) membezakan larangan membaca al-Quran itu antara wanita sedang haid dan orang yang sedang berjunub. Menurut mereka, hanya orang yang sedang berjunub sahaja yang dilarang membaca al-Quran, adapun wanita yang sedang haid tidak dilarang membaca al-Quran asalkan tidak menyentuh al-Quran. Mereka berdalilkan berdasarkan istihsan, iaitu wanita yang sedang haid jika dilarang membaca al-Quran menyebabkan mereka akan meninggalkan al-Quran dalam tempoh yang lama, kerana mereka tidak boleh mandi (untuk menghilangkan hadas/junub dari tubuh mereka) selagi darah belum kering/tamat, sedangkan orang berjunub boleh mandi bila-bila masa sahaja yang mereka kehendaki. Imam al-Khattabi menaqalkan pandangan dari Imam Malik bahawa beliau mengecualikan larangan tersebut dari wanita yang menghafal al-Quran, iaitu Jika dia bimbang akan hilang hafazannya dalam tempoh haid yang mungkin panjang, dibolehkan dia mengulang hafazan al-Quran. Adapun orang berjunub, tidak ada pengecualian tersebut.
 
Maka menurut pandangan ini, hadis pertama tadi hanya berkait dengan orang yang berjunub. Adapun hadis yang kedua pula, menurut mereka hadis tersebut adalah dhaif, tidak kuat untuk dijadikan hujjah. Maka hukum membaca al-Quran bagi wanita yang sedang haid adalah kekal sebagai harus kerana tidak ada dalil yang benar-benar jelas yang melarangnya.
 
Hukum al-Quran yang terpampang di skrin HandPhone
 
Persoalan ini tidak timbul bagi pandangan pertama, kerana mereka berpandangan wanita haid dilarang membaca al-Quran secara keseluruhannya (sama ada melihat mushaf atau membaca dari hafazannya). Persoalan ini timbul jika kita memakai pandangan kedua yang membolehkan wanita haid membaca al-Quran (tanpa menyentuh mushaf), bolehkah dia membaca al-Quran dari HandPhonenya sambil memegangnya? Apakah ayat-ayat al-Quran yang terpampang di skrin HandPhone itu sama seperti ayat-ayat al-Quran yang tercetak di Mushaf?
 
Menurut Syeikh Dr Nuh Ali Salman dalam fatwanya; HandPhone yang terpampang diskrinnya ayat-ayat al-Quran, maka ia menjadi seperti mushaf (Laman fatwa Dar Iftak Jordan, no. fatwa; 1341).
 
Namun menurut Syeikh Abdurrahman Nasir al-Barak (sebagaimana dinaqalkan oleh laman fatwa Islamweb.net); ayat-ayat al-Quran yang terpampang di HandPhone atau telefon mudah alih tidaklah sama seperti yang tercetak dalam mushaf, kerana yang terpampang di skrin HP itu bukanlah huruf-huruf yang kekal, akan tetapi berubah-rubah, hanya terpampang sebagai huruf bila dimunculkan di skrin, kemudian tidak lagi berupa huruf bila dihilangkan dari skrin. Maka diharuskan memegang HP yang terpampang ayat-ayat al-Quran di skrinnya sekalipun tanpa toharah (bersuci) (fatwa no. 127203). Berdasarkan pandangan ini, tidak menjadi kesalahan bagi wanita yang sedang haid untuk membaca al-Quran sambil memegang HP kerana dia tidaklah dianggap memegang mushaf.
 
Wallahu a'lam.
 
Rujukan;
 
(1) Dalail al-Ahkam, Imam Ibnu Syaddad, 1/104.
(2) Fatwa Dar Iftak Jordan. No. Fatwa; 1341, 2116.
(3) Fatwa Islamweb.net, no. fatwa; 12845,  4687, 122876, 127203.
 

 INGIN MEMBELI BUKU ATAU EBOOK KARYA PENULIS, sila layari;

1. Shopee (https://shopee.com.my/adnanbookstore) untuk pembelian buku

2. Labeyla Shop (https://labeyla.com/books); untuk pembelian buku dan Ebook

Belian anda adalah sumbangan kepada penulis untuk terus berkarya. Terima kasih.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries