Laman Info Agama Anda

PANDANGAN ULAMAK TENTANG MEMBACA AL-QURAN DI KUBUR

Fatwa; Syeikh Dr Muhammad Ibrahim al-Hifnawi (ulamak al-Azhar, Pensyarah Usul Fiqh Universiti al-Azhar , cawangan Tanta, Mesir).

Soalan; Apa hukum membaca al-Quran di kubur dan mengagihkan sedekah di kubur (kepada orang-orang yang turut hadir di kubur) dengan niat pahalanya untuk ruh si mati?

Jawapan;

Terdapat khilaf di kalangan fuqahak berkenaan hukum membaca al-Quran di kubur. Terdapat tiga pandangan;

(Pertama) Bacaan al-Quran di kubur adalah makruh kerana ia adalah perkara yang baru (diada-adakan). Pandangan ini dari Abu Hanifah, Malik dan Ahmad mengikut satu riwayat (darinya).

(Kedua) Dibolehkan membaca al-Quran di kubur. Pandangan ini dari Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (murid Abu Hanifah). Menurut Imam al-Nawawi; para al-Syafiiyyah (yakni fuqahak mazhab Syafiie) berpandangan membaca al-Quran di kubur adalah istihbab (digalakkan).

(ketiga) Dibolehkan hanya ketika pengkebemian. Adapun selepasnya adalah makruh.

Aku berpandangan; tidak ditegah membaca al-Quran di kubur pada bila-bila masapun kerana tidak ada sebarang dalil dari Syarak yang menegahnya. Malah diriwayatkan bahawa Ibnu 'Umar RA mewasiatkan agar dibacakan dikuburnya ayat-ayat pembukaan surah al-Baqarah dan ayat-ayat penutupnya ketika jenazahnya dikebumikan. Turut diriwayatkan bahawa golongan Ansar jika ada kematian di kalangan mereka, mereka akan membacakan al-Quran untuknya. 

Imam Ibnu Taimiyah berpandangan; pahala bacaan al-Quran dari ahli keluarga si mati, tasbih mereka, takbir serta semua zikir dari mereka adalah sampai kepada si mati jika mereka mengahadiahkan kepadanya (al-Fatawa; 24/324). Beliau turut berkata; "Membaca al-Quran ketika pengkebumian adalah maksur (yakni terdapat atsar tentangnya) secara umumnya, namun membacanya setelah pengkebumian tidak ditemui atsar tentangnya" (al-Fatawa; 24/298).

Adapun bersedekah untuk ruh si mati, amalan itu adalah mustahabbah (digalakkan/disunatkan) dengan ijmak para fuqahak tanpa ada khilaf dari mana-mana fuqahak.

Wallahu a'lam.

Rujukan; Fatawa Syar'iyyah Mu'ashirah, Syeikh Dr Muhammad Ibrahim, al-Hifnawi, m.s. 600.

 

Comments powered by CComment

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries