Laman Info Agama Anda

toharah

MASALAH AIR MUSTA'MAL

Menceduk air dengan tangan dari bekas yang kecil, air boleh jadi musta'mal...
Apabila air basuhan anggota wudhuk terpercik kembali ke dalam bekas, air dalam bekas juga menjadi musta'mal...
Benarkah begitu?
 
 
Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:
 

AIR MUSTA'MAL

1. Air musta’mal; iaitu air yang sedikit (kurang dari dua kolah) yang telah digunakan untuk toharah yang fardhu (iaitu mengangkat hadas atau menghilangkan najis) selama ia tidak dinajisi.

 

2. Lebih terperinci, suatu air itu hanya akan menjadi musta’mal apabila memenuhi syarat-syarat berikut;

 

 a) Air tersebut sedikit, iaitu kadarnya kurang dari dua kolah.

 

 b) Air digunakan untuk toharah yang mesti, iaitu yang fardhu sama ada mengangkat hadas atau menghilangkan najis, termasuklah;

    i) Air yang digunakan untuk berwudhuk oleh kanak-kanak yang belum baligh. Sekalipun wudhuk belum wajib atasnya kerana belum diperintahkan solat (yakni tidak berdosa ia meninggalkan wudhuk tersebut), namun jika dia ingin mengerjakan solat, dia mesti mengambil wudhuk (barulah hadasnya terangkat dan dibolehkan mengerjakan solat), maka air yang digunakan untuk wudhuknya yang mesti itu akan menjadi musta’mal.

    ii) Air yang digunakan oleh wanita kitabiyah untuk mandi (setelah kering haid atau nifasnya) untuk membolehkan suaminya mensetubuhinya, air tersebut menjadi musta’mal walaupun mandi itu tidak menjadi ibadat untuknya, kerana mandi itu adalah mandi yang mesti dilakukannya.

    iii) Wudhuk orang bermazhab Hanafi yang dilakukannya tanpa niat (kerana niat tidak wajib bagi wudhuk menurut mazhab Hanafi). Walaupun wudhuk tersebut tidak sah mengikut mazhab kita, namun air yang digunakannya dianggap musta’mal.

 

  c) Air telah terpisah dari anggota. Selama air masih berlegar di anggota, belumlah dikira musta’mal. Selama air berada pada anggota wudhuk yang sama, ia belum dikira musta’mal. Maka boleh dipindahkan pada anggota wudhuk yang sama sekalipun air terpisah dari anggota kemudia kembali semula ke anggota yang sama. Contohnya; memindahkan air dari hujung jari hingga ke siku. Namun jika dipindahkan air ke anggota wudhuk yang lain, tidak sah wudhuk kerana itu telah menjadi musta’mal. Contohnya; memindahkan air dari basuhan tangan hingga siku ke kepala, yakni menggunakan air bekas basuhan tangan itu untuk menyapu kepala atau air bekas sapuan kepala untuk menyapu telinga, tidak sah kerana air telah menjadi musta’mal.

 

 d) Bukan dengan tujuan ightiraf (mencebuk air). Iaitu bagi orang yang mengambil wudhuk dengan mencelup tangan ke dalam bekas air yang sedikit (kurang dari dua kolah). Jika selepas basuhan muka (atau selepas berniat mandi wajib), dia mencelup tangannya ke dalam air dengan tujuan memindahkan air ke anggota wudhuk berikutnya, air dalam bekas itu tidak menjadi musta’mal. Adakah perlu berniat ightiraf (yakni meniatkan tangan sebagai pencebuk)? Terdapat khilaf di kalangan ulamak mazhab Syafiie sendiri. Sebahagian ulamak mazhab mewajibkannya untuk mengelakkan air dari menjadi musta’mal. Sebagian lagi tidak mewajibkannya, antara mereka ialah Imam al-Ghazali. Menurut ‘Allamah al-Kurdi; dengan mengqasadkan tujuan mencelup tangan itu adalah untuk memindahkan air ke anggota wudhuk iaitu membasuh anggota wudhuk di luar bekas bukan untuk membasuhnya di dalam bekas, itu telah dianggap berniat ightiraf.

 

 e) Air musta’mal yang jatuh (yakni tumpah atau terpercik) ke dalam bekas air yang sedikit (kurang dua kolah), jika air musta’mal itu sedikit –sekira-kira jika diandaikan air itu berwarna, tidak akan mengubah air atau kalau ada perubahan pun sedikit sahaja (tidak ketara)-, tidaklah menyebabkan air dalam bekas itu menjadi musta’mal. Namun jika air musta’mal yang tumpah itu banyak, air tersebut dihukum musta’mal.

 

3. Dari segi mazhab ulamak tentang air musta’mal ini;

a) Menurut mazhab Imam Malik dan qaul qadim Imam Syafiie; ia suci dan menyucikan (yakni masih boleh digunakan untuk bersuci).

b) Menurut qaul jadid Imam Syafiie, mazhab Imam Abu Hanifah (yang masyhur darinya) dan mazhab Imam Ahmad; suci, tetapi tidak menyucikan (yakni tidak boleh digunakan untuk bersuci).

 

Wallahu a’lam.

 

Rujukan;

  1. Al-Tahrir (Imam Zakaria al-Ansari), hlm. 16
  2. Mughni al-Muhtaj (Imam al-Khatib al-Syirbini), 1/32.
  3. Al-Mughni (Imam Ibnu Qudamah, 1/41).
  4. Rahmatul Ummah (Syeikh Abu ‘Abdillah al-Dimasyqi), hlm. 5.
  5. Al-Qawanin al-Fiqhiyyah (Ibnu Juzay), hlm. 28.
  6. At-Taqriraat as-Sadidah (Syeikh Hasan al-Kaf), hlm. 59-60.
  7. Fath al-Wahhab al-Malik syarh ‘Umdah al-Salik (Syeikh Toha Hamadi), 1/64.
  8. Syarah ‘Umdatu as-Salik (Syeikh Khalaf bin Mufdhi)
  9. Syarah at-Tahrir (Syeikh Ahmad al-Maqrami)

.

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries