Laman Info Agama Anda

ULAMAK & KARYA

HANBAL BIN ABDILLAH (MENGEMBARA UNTUK KHIDMAT KEPADA NABI SAW)

HANBAL BIN ABDILLAH (حنبل بن عبد الله الواسطي البغدادي الرصافي)

1. Seorang ulamak hadis kurun ke 6 hijrah, mewakafkan dirinya untuk berkhidmat kepada Nabi SAW dengan meriwayatkan hadis-hadis baginda melalui pembacaan kitab-kitab hadis, terutamanya Musnad Imam Ahmad.

2. Nama penuh beliau; Hanbal bin Abdullah al-Wasiti al-Baghdadi al-Rasafi (الرصافي). Lahir tahun 511 hjrah, wafat tahun 604 hijrah.

3. Mendengar Musnad Imam Ahmad (dengan keseluruhan hadisnya berjumlah kira-kira 40 ribu hadis) dari gurunya Hibatullah bin al-Hushain (هبة الله بن الحصين) pada tahun 523 hijrah. Selain itu beliau turut mendengar hadis dari Ismail bin al-Samarqandi dan Ahmad bin Mansur bin al-Muammal.

4. Menurut Abu Syamah; beliau diuji Allah dengan kehidupan yang sangat miskin. Namun itu tidak menghalangnya mengembara untuk menyampaikan hadis terutamanya Musnad Imam Ahmad. Antara tempat pernah disinggahinya untuk meriwayatkan Musnad Imam Ahmad ialah Irbil, Mausil dan Damsiq (Syria).

5. Ibnu al-Anmati (salah seorang murid beliau) menceritakan; bapa beliau  (Abdillah bin Faraj) seorang yang suka berkhidmat kepada orang ramai. Beliau mewakafkan diri untuk menguruskan kemaslahatan orang Islam dan membantu orang-orang yang memerlukan.

6. Menurut Ibnu al-Anmati lagi; Hanbal pernah menceritakan sendiri; ketika aku dilahirkan, bapaku membawaku kepada Syeikh Abdul Qadier al-Jili. "Aku dikurniakan seorang anak lelaki, apa nama yang baik untuknya?", tanya bapaku. "Namakan dia Hanbal (yakni bersempena Imam Ahmad bin Hanbal). Bila dewasa nanti bacakan kepadanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal", ujar Syeikh Abdul Qadier. Itulah sejarah namaku. Bila aku dewasa dia memperdengarkan kepadaku Musnad Imam Ahmad bin Ahmad. Itulah keberkatan bermesyuarat dengan para syeikh.

7. Kata Ibnu al-Anmati; aku mendengar dari beliau keseluruhan hadis dalam Musnad Imam Ahmad dalam 20 majlis lebih. Setelah selesai pengajianku dengannya, aku mendorong beliau supaya bermusafir ke Syam.  "Pergilah ke Syam, di sana kamu berpeluang memperolehi pendapatan, kamu akan diterima dengan baik oleh orang-orang di sana termasuk para pemimpin dalam masyarakat di sana", ujarku. Namun dia membalas; "Biarkan daku dengan kehidupan seperti biasa. Demi Allah, aku tidak bermusafir kerana manusia, tidak pula untuk mendapat sesuatu dari mereka. Aku hanya bermusafir untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW dengan menyampaikan hadis-hadis baginda di mana-mana negeri yang belum disampaikan hadis di situ".

8. Ibnu al-Anmati menceritakan lagi; ketika dia berada di Damsyiq orang ramai berkumpul untuk mendengar hadis dari beliau. Tidak pernah ada perhimpunan sebegitu ramai sebelum itu untuk mendengar Musnad Imam Ahmad. Aku mendengar Musnad darinya kali pertama dalam negeri dan kali kedua di Masjid al-Muzaffari (الجامع المظفري).

8. Beliau wafat pada malam jumaat 4 muharram 604 hijrah setelah pulang dari Syam.

 

Rujukan;

1. Siyar A'lam al-Nubalak, Imam al-Zahabi (673-748 hijrah), 2/1580 (no. 1873), Bait al-Afkar al-Dauliyah; Jordan (2004).

BIOGRAFI IMAM AL-SYAFIIE & MURID-MURID UTAMANYA

Imam al-Syafiie

Beliau ialah Muhammad bin Idris bin al-’Abbas bin ‘Usman bin al-Syafi’ bin al-Saib bin ‘Ubaid bin ‘Abd Yazid bin Hashim bin al-Muttalib bin ‘Abd Manaf. ‘Abd Manaf adalah datuk Nabi Muhamad SAW, maka nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada ‘Abd Manaf. Al-Syafi’ bin al-Saib (salah seorang leluhur Imam al-Syafiie dalam nasab tersebut) sempat dengan Nabi SAW ketika kecilnya. Bapa al-Syafi’ (iaitu al-Saib) memeluk Islam pada hari peperangan Badar. 

Baca Selanjutnya ...

TOBAQAT AL-SYAFI'IYYAH

TOBAQAT 1 (MURID-MURID IMAM AL-SYAFIIE & ULAMAK SYAFIYYAH KURUN IMAM SYAFIIE WAFAT)

MURID-MURID IMAM SYAFIIE

1. Al-Humaidi; Abu Bakar Abdullah bin al-Zubair al-Qurasyi al-Makki (w 217 hijrah)

2. al-Buwaiti; Abu Yaakub Yusuf bin Yahya al-Qurasyi (w 232 hijrah)

3. Ibnu Miqlash (ابن مقلاص); Abu 'Ali Abdul Aziz bin Ayyub bin Miqlash (w 234 hijrah)

4. al-Muzani; Abu Ibrahim Ismail bin Yahya (w 264 hijrah)

5. Harmalah; Abu Najib Harmalah bin Yahya (w 243 hijrah)

6. Abu Tsur (أبو ثور); Ibrahim bin Khalid al-Baghdadi (w 240 hijrah)

7. al-Rabi' al-Muradi; Abu Muhammad al-Rabi' bin Sulaiman (w 270 hijrah)

8. al-Rabi' al-Jizi; Abu Muhammad al-Rabi' bin Sulaiman al-Azdi (w 256 hijrah; Siyar A'lam al-Nubalak).

9. al-Karabisi; Abu 'Ali al-Hasan bin 'Ali al-Baghdadi (w 245 hijrah).

10. al-Za'farani; Abu 'Ali al-Hasan bin Muhammad (w 249 hijrah)

11. Yunus al-Misri (w 264 hijrah)

12. Musa bin Abi al-Jarud (w )

13. Muhammad bin al-Hakam (w 268 hijrah)

ULAMAK-ULAMAK SYAFIIYYAH KURUN IMAM SYAFIIE WAFAT (200-300 hijrah)

14. al-Anmati (الأنماطي); Abu al-Qasim Usman bin Sa'ad al-Baghdadi al-Anmati (w 288 hijrah)

- murid al-Muzani dan al-Rabi'.

15. al-Busyaji (البوشنجي); Abu 'Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-'Abdi al-Busyanji (w 290 hijrah)

16. al-Marwazi; Muhammad bin Nasr (w 294 hijrah)

- Belajar dari murid Imam al-Syafiie di Mesir.

17. al-Harbi; Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq al-Harbi (w 285 hijrah).

18. al-Tirnizi; Abu Jaafar Muhammad bin Ahmad al-Tirmizi (w 295 hijrah)

- Belajar dari al-Rabi'

- Tinggal di Baghdad

19. al-Junaid; Abu al-Qasim Junaid Muhammad bin Junaid al-Baghdadi (w 298 hijrah)

- Belajar dari Abu Tsur di Baghdad

20. Ibnu Binti al-Syafiie; Ahmad bin Muhammad bin Abdillah (w )

- Ayahnya (Muhammad) berkahwin dengan anak perempuan Imam al-Syafiie bernama Zainab, maka dia adalah cucu Imam al-Syafiie dari sebelah ibunya

- Ayahnya tergolong dari Ashab Imam Syafiie.

 

TOBAQAT KE 2 (KURUN KE 4 H; 300 - 400 HIJRAH)

Tahun 300-350;

21. Ibnu Suraij;

22. Mansur al-Tamimi

23. Abu Yahya al-Saji

24. Abu al-Toyyib bin Salamah

25. Ibnu Khuzaimah; Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah

26. al-Qazwaini; Abdullah bin Jaafat

27. al-Sajistani; Abu Bakar Ahmad bin Abdillah

28. al-Zubairi

29. Abu Ubaidillah al-Baghdadi

30. Ibnu Khairan al-Baghdadi

31. Ibnu al-Wakil

32. Ibnu al-Munzir

33. al-Tsaqafi al-Nisaburi

34. al-Ishtikhiri (الاصطخري);

35. al-Shairafi

36. Abu Yahya al-Balkhi

37. Ibnu al-Qash

38. Abu Ishaq al-Marwazi

39. al-Shabghi

40. Ibnu al-Haddad

41. Ibnu Abi Hurairah

42. Abu al-Walid al-Nisaburi

43. al-Tobari

44. Abu Bakar al-Farisi

45. Abu al-Saib; Qadhi al-Qudhat

46. Abu Bakar al-Khaffaf

47. Ibnu Yusuf

48. Abu Bakar al-Mahmudi

49. Abu al-Thayyib al-Sawi

50. Abu al-Husain al-Nasawi

51. Ibnu Mihran

52. al-Shobuni

53. al-Torsusi

54. al-Istirabazi

Tahun 351-400

55. Ibnu al-Qattan

56. al-Qadhi Abu Hamid al-Marwazi

57. al-Qaffal al-Syasyi

58. Ibnu 'Ifris al-Duri (ابن عفريس الدوري)

- Pengarang Jamu' al-Jawami'

59. Ibnu al-Mirzaban

60 Abu Sahl al-So'luki

61. al-Azhari

62. Abu Bakar al-Isma'ili

63. Abu Zaid al-Marwazi

64. al-Jurjani

65. al-Dariki

66. al-Sarjasi

67. al-Ishtikhri 

68. al-Daruqutni

69. al-Khatani

70. Abu Zakaria

71. Zahir al-Sarakhsi

72. Ibnu Laal al-Hamadani

73. Abu Muhammad al-Baqi

74. al-Khudhari

75. Abu 'Ali al-Zujaji

76. al-Qayshari

77. 

 

DATUK DR MOHD DAUD BAKAR; pakar kewangan Islam

Datuk Dr. Mohd Daud Bakar adalah insan dengan pelbagai bakat. Dari seorang intelektual Syariah kepada penasihat Syariah dan usahawan Syariah, beliau sentiasa dahagakan lebih banyak wadah bagi menyumbang kepada dunia sejagat. Beliau adalah Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan dan Perbadanan Pengurusan Kecairan Islam Antarabangsa.

Beliau juga menganggotai banyak Badan Penasihat Syariah institusi kewangan Islam di seantero benua. Sebelum mengasaskan syarikat khidmat nasihat kewangan Islam, Amanie Advisors, beliau pernah menyumbang bakti sebagai Timbalan Naib Canselor di Universiti Islam Antarabangsa. Di bawah kepimpinan keusahawanan dan pengurusan strategiknya, Amanie Advisors tampil cemerlang dengan meraih anugerah ‘Infrastruktur Pengetahuan Ekonomi Islam’ oleh Duli Yang Teramat Mulia, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Naib Presiden dan Perdana Menteri UAE serta Pemerintah Dubai di Sidang Kemuncak Ekonomi Islam Global 2015. Sebelum itu, pada 2014, Dr. Mohd Daud dianugerahkan gelaran ‘Tokoh Perdana Anugerah Maulidur Rasul 2014’ oleh Yang di-Pertuan Agong sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan.

Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sg Korok Baru, Alor Star, Kedah (1970-1976), Maktab Mahmud (1977-1979) dan Kolej Islam Klang (1980-1983). Beliau melanjutkan pengajian dalam bidang Syariah di University of Kuwait (1983-1988) dan seterusnya memperoleh Ph.D. dari University of St Andrews, United Kingdom (1990-1993). Beliau terus menggali ilmu dan berjaya memperoleh Ijazah Sarjana Muda Jurisprudens di Universiti Malaya, Kuala Lumpur (1996-2002). Sejak itu, beliau memacu kehidupan intelektual dan profesionalnya bagi menyumbang kepada dan mendewasa bersama industri kewangan.

Sepanjang dua dekad dan hinggalah ke hari ini, Dr. Mohd Daud kian aktif dan menjadi antara pendokong terbilang kewangan Islam.

Rujukan;

1. Dinaqal sepenuhnya dari laman; https://islamicevents.my/profile/212

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries