Laman Info Agama Anda

ABU MANSUR AL-BAGHDADI

ABU MANSUR ABDUL QAHIR BIN TOHIR AL-BAGHDADI (عبد القادر بن طاهر البغدادي) (wafat 429 hijrah)

1. Dikenali melalui karyanya al-Farqu Baina al-Firaq (الفرق بين الفرق), sebuah karya yang cuba menyenarai dan membahaskan 73 firqah (kelompok) umat Islam yang disebut dalam hadis bahawa 72 darinya terjerumus dalam kesesatan dan hanya satu sahaja yang selamat (فرقة ناجية). Menurut beliau, firqah yang selamat itu ialah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menegaskan;

ان النبى عَلَيْهِ السَّلَام لما ذكر افْتِرَاق امته بعده ثَلَاثًا وَسبعين فرقة وَأخْبر ان فرقة وَاحِدَة مِنْهَا نَاجِية سُئِلَ عَن الْفرْقَة النَّاجِية وَعَن صفتهَا فَأَشَارَ الى الَّذين هم على مَا عَلَيْهِ هُوَ واصحابه ولسنا نجد الْيَوْم من فرق الامة من هم على مُوَافقَة الصَّحَابَة رضى الله عَنْهُم غير اهل السّنة وَالْجَمَاعَة من فُقَهَاء الامة ومتكلميهم الصفاتية دون الرافضة والقدرية والخوارج والجهمية والنجارية والمشبهة والغلاة والحلولية

"Sesungguhnya Nabi SAW tatkala menyebutkan perpecahan umatnya selepas kewafatannya kepada 73 firqah (puak) dan baginda memberitahu hanya satu puak sahaja darinya yang terselamat, lalu apabila ditanya tentang firqah yang selamat itu dan sifatnya, baginda menunjukkan kepada "orang-orang yang berada di atasnya dan sahabat-sahabatnya". Pada hari ini kita tidak menemui dari kalangan firqah-firqah umat yang ada yang menepati para sahabat melainkan Ahlus-Sunnah Wal Jamaah yang terdiri dari para fuqahak umat ini serta para ahli-ahli kalam mereka ...bukan firqah rafidhah (syiah), qadariyah, khawarij, jahmiyah, nijariyah, musyabbihah, ghulat dan hululiyah" (al-Farqu Baina al-Firaq, m.s. 304).

2. Abu Mansur dilahirkan di Baghdad dan membesar di situ, kemudian mengikuti bapanya berpindah ke daerah Khurasan dan menetap di Nisabur. Tidak hanya menekuni ilmu-ilmu agama, tetapi turut menekuni ilmu-ilmu keduniaan. Kerana itu, di samping mahir dalam ilmu kalam (teologi), hadis dan fiqh (perundangan Islam),  beliau turut menguasai matematik, aritmetik, pengiraan faraid dan sebagainya. Diceritakan semasa hayatnya beliau mengajar muridnya 17 bidang ilmu dan menjadi idola para penuntut ilmu di zamannya. Dari segi fiqh, beliau bermazhab Syafiie, bahkan tersenarai dalam tokoh-tokoh al-Syafiyyah (ulamak-ulamak mazhab Imam al-Syafiie).

3. Murid yang hebat datang dari guru yang hebat. Antara guru utamanya ialah Abi Ishaq al-Isfiraini (أبي أسحاق الإسفرييني) (wafat 418 hjrah) seorang tokoh ulamak yang cukup dikenali pada zaman itu (turut menghasilkan karya-karya besar, antaranya kitab (جامع الخلى في أصول الدين والرد على الملحدين) sebanyak 5 jilid).

4. Beliau meninggal di Isfirain (kota dalam daerah Khurasan, sekarang berada dalam negara Iran) pada tahun 429 hjrah dan dikebumikan di situ bersebelahan maqam gurunya Abu Ishaq al-Isfaraini tadi.

Rujukan;

(1) Siyar A'lam al-Nubalak, Imam al-Zahabi, 2/2315, no. 3086 (Biodata Imam Abu Mansur al-Baghdadi), dan 1/677, no. 122 (Biodata Imam Abu Ishaq al-Isfiraini).

(2) 66 Ilmuan Islam, Muhammad Hatta Selamat, m.s. 9.

Comments powered by CComment

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries