Laman Info Agama Anda

PESANAN IMAM IBNU SIRIN; ambil ilmu dari ahlinya

imam Ibnu Sirin (Muhammad bin Sirin) merupakan Tabiin terkenal, lahir pada zaman kekhalifahan Saidina 'Umar RA, menuntut ilmu dari ramai para sahabat RA antaranya Anas bin Malik RA, Abu Hurairah RA, Imran bin Hushain RA, Ibnu 'Abbas RA dan Ibnu 'Umar RA. Antara pesanan beliau ialah;

 إِنَّ هَذَا ‌الْعِلْمَ ‌دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

"Sesungguhnya ilmu ini (yakni ilmu yang sampai dari Nabi Muhammad SAW) adalah agama, maka hendaklah kamu perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kamu" (Soheh Muslim, 1/14).

Pada asalnya nasihat ini ditujukan kepada orang yang ingin mengambil hadis Nabi SAW, iaitu hadis hendaklah di ambil dari perawi yang tsiqah (yakni dipercayai) sahaja, jangan diambil dari perawi yang berdusta atau tidak dikenali, kerana ia akan menjejaskan kesahihan agama yang dianuti dan diamalkan. Dalam erti lain, umat Islam perlu berhati-hati dalam menerima hadis, iaitu dengan menerima hadis yang telah disemak dan telah dipastikan kesahihannya oleh para muhaddisin tsiqaat seperti Imam Malik, al-Syafiie, Ahmad al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nawawi, Ibnu Hajar dan para ulamak muhaqqiqin lainnya dalam ilmu hadis. 

Sekaligus, nasihat tersebut melibatkan ilmu agama secara keseluruhan, bahkan semua bidang ilmu termasuk ilmu keduniaan, iaitu ilmu perlu diambil dari ahlinya. 

Rujukan;

(1) Siyar A'lam al-Nubalak, 4/621.

(2) Mirqat al-Mafatih, 1/336.

Comments powered by CComment

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries