Laman Info Agama Anda

150 PERISTIWA DALAM SIRAH NABI SAW

Khulasah (ringkasan) Sirah Nabi Muhammad SAW mengikut perjalanan usia Baginda SAW (dari kelahiran hingga kewafatan).

(*perhatian; untuk bacaan sahaja, dilarang diterbitkan dalam apa bentuk penerbitan melainkan dengan kebenaran penulis; USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL)

باسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد:

Sirah Nabi Muhammad SAW sebelum kenabian

1. Nasab baginda SAW; Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd al-Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Kaab (dan seterusnya, bertalian hingga Nabi Ismail bin Ibrahim AS).

2. Ibu baginda SAW; Aminah binti Wahab binti Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Kaab (dan seterusnya hingga bertemu nasab dengan Nabi Ismail bin Ibrahim AS). Maka nasab Nabi Muhammad SAW dari pihak bapa dan juga ibu bertalian hingga kepada Nabi Ibrahim AS melalui anaknya Ismail AS 

3. Ketika dalam kandungan; bapanya (Abdullah) meninggal di Yasrib (Madinah).

Usia 1;

4. Kelahiran baginda SAW; tahun gajah, hari Isnin, menjelang fajar, tanggal 12 Rabi'ul Awwal (mengikut jumhur), bersamaan 20 nisan/april 571M. Tempat lahir; rumah Abdul Mutalib.

5. Penyusuan; disusui ibunya Aminah, diikuti Tsuwaibah (hamba Abu Lahab) dan berikutnya Halimah al-Sa'diyah (paling lama menyusukannya).

6. Dibawa Halimah ke perkampungan Bani Sa'ad. 

Usia 2-4;

7. Genap usia 2 tahun; putus menyusu. Namun Halimah memohon untuk terus mengasuh baginda dan dizinkan Aminah, maka baginda terus tinggal di perkampungan Halimah. Baginda tingga bersama keluarga Halimah selama empat tahun.

8. Pembedahan dada kali pertama; ketika berusia dua tahun dua bulan (ketika tinggal bersama Halimah). Namun ada berkata; ketika berusia 4 tahun. Baginda 4 kali dibedah; ketika 2 tahun, 10 tahun, ketika kerasulan dan ketika mikraj. 

Usia 4-6;

9. Ketika berusia tahun; kembali tinggal dengan ibunya Aminah di kota Mekah.

10. Ketika berusia 6 tahun; dibawa ibunya ke Madinah menziarahi keluarganya di sana. Ketika pulang, ibunya wafat di al-Abwa. Baginda dibela datuknya Abdul Mutalib

Usia 6-8;

11. Tinggal bersama datuknya Abdul Mutalib

12. Ketika berusia 8 tahun; datuknya Abdul Mutalib wafat. Dibela pula Abu Talib (bapa saudara baginda).

Usia 8-15;

13. Bermula kehidupan bersama Abu Talib

14. Ketika berusia 12 tahun; dibawa Abu Talib bersama rombongan niaga ke Syam. Berlaku kisah pertemuan dengan Rahib Buhaira

15. Selain berniaga, baginda SAW juga mengambil upah mengembala kambing penduduk Mekah

Usia 15 tahun ke atas;

16. Menyertai peperangan al-Fijar (antara Qiraysh dan Qays 'Ailan).

17. Menyaksikan perjanjian Hilful Fudhul di rumah Abdullah bin Jud'an (perjanjian antara beberapa pembesar Quraysh yang baik-baik di Mekah untuk membela hak orang-orang teraniaya di Mekah).

Usia 20 ke atas;

18. Baginda keluar sekali lagi berniaga ke Syam, membawa barang-barang milik Khadijah, ditemani Maisarah hamba lelaki Khadijah.

19. Usia 25 tahun; baginda mengahwini Khadijah RA. Dikurniakan 6 anak bersama Khadijah, iaitu; 

- 2 lelaki; Qasim (anak pertama) dan Tohir (dipangil juga Toyyib dan Abdullah)

- 4 perempuan; Zainab, Ruqayyah, Fatimah & Ummi Kaltsum (anak perempuan terakhir)

- Menurut Imam al-Maqdisi; anak-anak Nabi SAW ikut turutan kelahiran; Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kaltsum dan Tohir. Semua lahir sebelum kenabian baginda, kecuali Tohir sahaja lahir selepas kenabian (m.s. 63).

- Kesemua anak-anak Nabi SAW wafat sebelum baginda, kecuali Fatimah sahaja yang wafat 6 bulan selepas wafat baginda.

Usia 35 tahun;

20. Kaabah mengalami keruntuhan, baginda menyertai orang-orang Arab Mekah membina kembali kaabah, kemudian berlaku perbalahan siapa akan meletak Hajar Aswad, lalu baginda ditakdir menjadi hakim, semua mereka redha dengan tahkim baginda.

Usia 38-40 tahun;

20. Beruzlah di gua Hira'; tempoh uzlah adalah 3 tahun (al-Rahiq al-Makhtum, m.s. 76)

Sirah setelah kenabian

Tahun pertama kenabian (usia 40)

 21. Sering mendapat mimpi yang benar (selama 6 bulan); bermula Rabi'ul Awwal hingga Ramadhan (bulan terima wahyu pertama).

22. Diutus menjadi Rasul; turun wahyu pertama (awal surah Iqra), iaitu pada hari Isnin 21 Ramadhan (usia baginda; 40 tahun, 6 bulan, 12 hari). 

23. Pertemuan dengan Waraqah bin Naufal

24. Jibril mengajar wudhuk dan disyariatkan solat 2 rakaat

25. Bermula dakwah secara senyap

26. Abu Bakar, Khadijah, Zaid bin Harithah dan 'Ali bin Abi Thalib memeluk Islam

27. 20 hari setelah kenabian; jin-jin tidak dapat lagi mendaki ke langit untuk mencuri dengar khabar langit, kerana akan dipanah bintang-bintang.

Tahun ke 2 kenabian (usia 41);

27. Dakwah secara senyap diteruskan

28. Abu Bakar membantu baginda menyampaikan Islam

29. Usman, al-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah memeluk Islam.

Tahun ke 3 kenabian (usia 42);

30. Dakwah secara senyap diteruskan.

31. Amru bin 'Abasah dan Khalid bin Sa'id memeluk Islam.

Tahun ke 4 kenabian (usia 43)

32. Bermula peringkat dakwah secara terang-terangan

33. Bermula permusuhan dan penyiksaan kuffar Mekah terhadap kaum muslimin; pertengahan tahun ke 4 kenabian.

34. Hamzah memeluk Islam

Tahun ke 5 kenabian (usia 44);

35. Penentangan kuffar Mekah semakin hebat

36. Berlakulah hijrah ke Habsyah; 4 orang wanita bersama 12 lelaki (diketuai Usman bin 'Affan); bulan Rejab. 

37. Umar memeluk Islam

Tahun ke 6 kenabian (usia 45);

38. Berlaku perjanjian antara sesama kabilah-kabilah Kuffar Mekah untuk memulau kabilah Bani Hashim dan Bani Mutalib (keluarga Nabi SAW). Perjanjian ditandatangani dan digantung di Kaabah. Perjanjian pemulauan itu berterusan hingga 3 tahun.

Tahun ke 7 kenabian (usia 46);

39. Berlaku hijrah ke Habsyah kali ke 2; 83 lelaki bersama 18 wanita.

Tahun ke 8-9 kenabian (usia 47-48);

40. Perjanjian pemulauan oleh kabilah-kabilah kuffar Mekah terbatal apabila surat perjanjian yang digantung di Kaabah di makan anai-anai.

Tahun ke 10 kenabian (usia 49)

41. Abu Talib wafat (bulan Ramadhan, usia baginda; 49 tahun 8 bulan) (Aujaz al-Siyar, Abil Husain al-Razi, m.s. 51).

42. Khadijah wafat (bulan Ramadhan, 3 hari setelah Abu Talib)

43. Baginda mengahwini Saudah (bulan Syawal)

44. Keluar berdakwah ke Taif (bulan Syawal)

Tahun ke 11 kenabian (usia 50);

45. Pulang dari Thoif baginda dikunjungi jin Nasibiyin untuk memeluk Islam dan pulang mendakwahi kaum mereka (usia baginda; 50 tahun 3 bulan) (Aujaz al-Siyar, m.s. 52)

46. Baginda mula menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah luar yang datang ke Mekah terutama pada musim haji

47. Baginda membentangkan dakwah kepada kabilah Ansar dari Madinah. 6 orang Ansar memeluk Islam pada musim haji

48. Baginda mengahwini Aisyah (namun tidak tinggal bersama melainkan di Madinah); bulan Syawal

Tahun ke 12 kenabian (usia 51 tahun);

49. Berlaku peristiwa Israk dan Mikraj; bulan Rejab, setahun sebelum hijrah. Kefardhuan solat 5 waktu (usia baginda; 51 tahun 9 bulan) (Aujaz al-Siyar, m.s. 53)

50. Pada musim haji, berlaku perjanjian pertama bersama 12 wakil Ansar dari Madinah; bai'ah al-aqabah pertama.

Tahun ke 13 kenabian (usia 52); 

51. Pada musim haji juga, berlaku sekali lagi perjanjian dengan wakil Ansar dari Madinah; kali ini bersama 70 orang; iaitu baiah aqabah ke 2.

Tahun ke 14 kenabian (usia 53 tahun);

52. Baginda berhijrah ke Madinah; 

- Baginda keluar dari rumahnya ke rumah Abu Bakar pada malam 27 Safar tahun ke 14 kenabian (lihat; al-Rahiq al-Makhtum, m.s. 194).

- Baginda dan Abu Bakar bersembunyi dalam gua Tsur 3 malam (Jumaat, sabtu dan Ahad). Isnin, awal Rabi'ul Awwal (tahun pertama Hijrah), mereka bertolak ke Madinah.

 

Sirah selepas hijrah

Tahun pertama Hijrah (tahun ke 14 kenabian, usia 53 tahun);

53. Tiba di Quba; hari Isnin, 8 Rabiul Awwal. Tinggal di Quba hingga hari Khamis. Mendirikan masjid di Quba (al-Rahiq al-Makhtum, m.s. 201-203).

54. Hari jumaat (12 Rabiul Awwal) bertolak ke Madinah;

- Singgah solat Jumaat di perkampungan Bani Salim bin Auf.

- Hari yang sama baginda memasuki Madinah

- Tinggal di rumah Abi Ayyub (al-Rahiq al-Makhtum, m.s. 203 & 216).

55. Pensyariatan solat hadhar (dalam negeri) iaitu 4 rakaat (zohor/asar & isyak) & 3 rakaat (Maghrib) & 2 rakaat (Subuh). Sebelumnya; solat adalah 2-2 rakaat.

56. Mendirikan masjid Madinah

57. Membina rumah baginda (bilik isteri-isteri baginda) di sebelah masjid. Siap rumah baginda dibina, baginda berpindah ke situ dari rumah Abi Ayyub.

58. Sebahagian muhajirin ke Habsyah pulang ke Madinah

59. Mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar; 8 bulan setelah hijrah

60. Mula tinggal serumah dengan Aisyah; 9 bulan setelah hijrah

61. Pensyariatan azan untuk solat fardhu

62. Membuat perjanjian dengan Yahudi & Sahifah Madinah

63. Salman memeluk Islam

Tahun ke 2 hijrah (usia 54)

(mula berlaku peperangan)

64. Ghazwah al-Abwa; bulan Safar

65. Peperangan Buwat

66. Peperangan Badar pertama atau Safawan; bulan Jamadil Akhir

67. Perubahan arah kiblat dari Baitil Maqdis ke Kaabah; pertenghahan Rejab

68. Peperangan Dzil Usyair

69. Kefardhuan puasa

70. Peperangan Badar Kubra; 17 Ramadhan

71. Kewajipan zakat fitrah; 10 hari setelah Badar. Turut difardhukan pada tahun ini zakat-zakat lain menurut sebahagian pandangan.

72. Kefardhuan solat hari raya

73. Kewafatan Ruqayyah anak Nabi SAW (isteri Usman RA) ketika baginda masih dalam perjalanan pulang ke Madinah dari Badar.

74. Perkahwinan Ali dan Fatimah; setelah peperangan Badar

75. al-Abbas memeluk Islam; setelah ditawan di Badar

76. Ghazwah Bani Yahudi Bani Qainuqa'; pertengahan Syawal

77. Penyariatan ibadah korban; 10 Zulhijjah

78. Ghazwah al-Sawiq/Qarqarah; bulan Zulhijjah

79. Sariyah Abdullah bin Jahsyi

Tahun ke 3 Hijrah (usia 55)

80. Ghazwah Ghatfan/Zi Amar; awal tahun dan Safar sepenuhnya

81. Ghazwah Bani Sulaim (namun ada pandangan; kata; tahun ke 2 setelah pulang dari Badar, bukan tahun ke 3).

82. Perkahwinan Usman RA dan Ummi Kalthum anak Nabi

83. Perkahwinan Nabi SAW dan Hafsah RA anak Umar RA

84. Perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab RA

85. Ghazwah Uhud; bulan Syawal

86. Ghazwah Hamra al-Asad; sebaik selepas Uhud

87. Pengharaman arak

88. Kelahiran cucu Nabi al-Hasan RA; pertengahan Ramadhan

89. Sariyah Zaid bin Harithah (ke Qaradah)

90. Sariyah Muhammad bin Maslamah (untuk membunuh Kaab bin Asyrah, yahudi yang mencela Nabi SAW)

Tahun ke 4 Hijrah (usia 56)

91. Bi'tsu (delegasi) al-Raji'; Safar

92. Sariyah Bi'ru Ma'unah; Safar

92. Ghazwah Yahudi Bani al-Nadhir; Syawal

93. Wafat Zainab isteri Nabi; akhir Rabiul Akhir (setelah 8 bulan dinikahi Nabi SAW)

94. Perkahwinan Nabi SAW dengan Ummu Salamah RA 

95. Perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy RA

96. Ghazwah Badar kedua; Sya'ban

97. Pensyariatan solat al-Khauf dan Qasar

98. Penurunan ayat hijab

99. Penurunan ayat tayammum

100. Dua orang Yahudi (lelaki dan wanita) dijatuhi hukuman rejam kerana berzina

101. Kelahiran al-Husain cucu Nabi

102. Kewafatan cucu Nabi; Abdullah (anak Usman bersama Ruqayyah)

Tahun ke 5 Hijrah (usia 57)

103. Ghazwah Daumah al-Jandal; bulan Syawal

104. Ghazwah Ahzab; Syawal

105. Ghazwah Bani Quraizah; setelah Ahzab

106. Perkahwinan Nabi SAW dengan Juwairiyah binti al-Harith RA 

107. Perkahwinan Nabi SAW dengan Raihanah RA (pandangan lain; Raihanah adalah amah baginda, bukan isteri)

Tahun ke 6 Hijrah (usia 58)

108. Ghazwah Bani Lihyan; bulan Jamadil Awwal (pembalasan bagi peristiwa Bi'thu al-Raji')

109. Pensyariatan Solat Istisqa

110. Ghazwah Bani Mustaliq; bulan Sya'ban

111. Peristiwa hadith al-ifk (fitnah terhadap 'Aisyah RA)

112. Ghazwah Zi Qarad

113. Menuju Mekah untuk umrah

114. Bai'at al-Ridhwan & Suluh Hudaibiyah

115. Kefardhuan haji (namun ada pandangan kata; tahun ke 9 Hijrah)

Tahun ke 7 Hijrah (usia 59)

116. Ghazwah Khaibar (ada pandangan; tahun ke 6)

117. Larangan daging kaldai belaan

118. Larangan nikah mut'ah

119. Ghazwah Zat al-Riqa'

120. Perkahwinan Nabi SAW dengan Ummu Habibah (Ramlah binti Abu Sufyan) RA

121. Peristiwa Nabi SAW dihidang kambing beracun oleh wanita Yahudi

122. Perkahwinan Nabi SAW dengan Sofiyyah binti Huyai RA

123. Kepulangan baki Muhajirin ke Habsyah

124. Abu Hurairah RA memeluk Islam

125. Perkahwinan Nabi SAW dengan Maimunah binti al-Harith RA (isteri terakhir dikahwini baginda)

126. Umrah Qadha; bulan Zul Qaedah

127. Mengutus surat kepada raja-raja; bulan Muharram tahun ke 7

128. Raja Iskandariyah (Muqauqis) menghadiah Mariah al-Qibtiyah kepada Nabi SAW (Muharram tahun ke 7)

Tahun ke 8 Hijrah (usia 60)

129. Sariyah Muktah; Jamadil Akhir

130. Fathu Mekah (penguasaan ke atas kota Mekah); Ramadhan

131. Ghazwah Hunain

132. Ghazwah Thoif; Syawal

133. Umrah Ja'ranah; Zil Qaedah

134. Wafat Zainab (anak Nabi) RA

135. Kelahiran Ibrahim (anak Nabi) RA

136. Saudah RA menghadiahkan gilirannya kepada Aisyah RA

137. Dibina mimbar untuk Nabi SAW berkhutbah

138. 'Attab bin Asid RA memimpin haji (pemimpin Islam pertama mengerjakan haji dengan orang ramai)

Tahun ke 9 Hijrah (usia 61)

139. Peperangan Tabuk

140. Meruntuhkan masjid Dhirar (sebaik pulang dari Tabuk)

141. Abu Bakar RA memimpin haji

142. 'Ali RA menyampaikan surah Baraah & musyrikin dilarang mengerjakan haji, tidak dibenarkan tawaf telanjang

143. Rombongan-rombongan datang bertali arus

144. Kisah ila' Nabi SAW terhadap isteri-isterinya selama sebulan

145. Mensolatkan jenazah Najasyi secara ghaib

Tahun ke 10 Hijrah (usia 62)

146. Ibrahim anak Nabi SAW wafat; bulan Zil Hijjah

147. Jarir bin Abdillah al-Bajali RA memeluk Islam; bulan Ramadhan

148. Haji wada' (perpisahan)

149. Wuquf di Arafah pada hari jumaat & turun ayat kesempurnaan agama (al-Maidah; 3).

150. Wafat Raihanah RA (sebaik Nabi pulang dari haji); *Nabi SAW wafat meninggalkan 9 isteri

Tahun ke 11 Hijrah (usia 63 tahun);

151. Mempersiapkan pasukan tentera Usamah; 11 Safar

152. Baginda mula sakit, baginda sakit sebelum wafatnya; 12 hari (ada kata; 15 hari)

153. Baginda wafat; hari Isnin, 12 Rabiul Awwal, usia; 63 tahun 4 hari.

154. Dikebumikan dalam rumah Aisyah RA

***اللهم صل على سيدنا محمد وسلم***

Rujukan;

(1) al-Arjuzah al-Miiyyah Fi Zikri Hal Ayrafil Bariyyah, Imam Ibnu Abil Izzi al-Hanafi.

(2) al-Rahiq al-Makhtum, Syeikh Sofiyyurrahman al-Mubarakfuri.

(3) Aujaz al-Siyar Li Khair al-Basyar, Imam Abil al-Husain al-Razi.

(4) Alfiyah al-Sirah al-Nabawiyyah, Imam Zainuddin al-Iraqi.

 

Comments powered by CComment

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries