Soalan; Akum. Saya ada beberapa soalan.
1. Apakah hukum suami yg selalu mengabaikan nafkah anak isteri kerana mengutamakan keluarganya di kampung? - Suami bukanlah anak lelaki sulung @ anak lelaki tunggal.
2. Bolehkah keluarga di kampung terutama ibu & ayah meminta duit (terlalu kerap) dari anak lelakinya padahal anak lelakinya juga perlu bertanggungjawab pada anak isteri? - Ayahnya masih berkerja tetap selalu mengalami masalah kewangan.
Syukran jazilan atas jawapan yg diberikan.

Jawapan;

1. Dalam pemberian nafkah, seorang suami hendaklah mendahulukan isteri dan anak-anak dari orang lain (termasuk ibu-bapa). Urutan nafkah adalah seperti berikut;
a) Diri sendiri
b) Isteri
c) Anak
d) Bapa/ibu
e) Cucu
f) Datuk
g) Saudara
h) Ahli-ahli keluarga berikutnya.

Urutan ini adalah berdasarkan hadis Nabi SAW yang menegaskan; “Mulailah dengan diri kamu, bersedekahlah kepada diri kamu. Jika ada lebihan, maka untuk isteri kamu. Jika ada lebihan, maka untuk ahli keluarga kamu. Jika ada lebihan lagi, maka untuk begini dan begini; yakni untuk orang di hadapan kamu, di kanan dan kiri kamu” (Riwayat Imam Muslim dan an-Nasai dari Jabir r.a.. al-Jami’ as-Saghier, hadis no. 46).

Berkata Imam an-Nawawi mengulas hadis tersebut; di antara yang dapat disimpulkan dari hadis ini ialah, hendaklah pemberian nafkah dimulakan mengikut tertib yang tersebut (dalam hadis) (Syarah Soheh Muslim, juz 7, Kitab az-Zakah, bab al-Ibtida’ Fi an-Nafaqah Bin-Nafsi Tsumma Ahlihi Tsumma al-Qarabah).

Perlu disebut juga di sini bahawa nafkah untuk isteri wajib diberikan oleh suami sekalipun isteri kaya dan berada. Suami yang gagal memberi nafkah sewajarnya kepada isterinya -mengikut kemampuannya- dia dianggap berhutang dengan isterinya kecualilah jika isteri menggugurkan haknya dengan kerelaannya sendiri. Begitu juga, isteri boleh menuntut fasakh di atas kegagalan suaminya memberi nafkah.

Adapun nafkah kepada orang lain selain isteri, ia tidak wajib melainkan apabila memenuhi dua syarat;

a) Mereka (yakni ibu-bapa atau ahli keluarga) adalah miskin, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai sumber pendapatan. Jika mereka mempunyai harta atau memiliki sumber pendapatan sendiri, tidaklah dituntut ke atasnya untuk menyara mereka. Namun digalakkan dia meneruskan pemberiannya kepada mereka untuk mengekal kasih sayang dan silaturrahim.

b) Dia mempunyai kemampuan untuk menanggung mereka; sama ada dengan hartanya atau dengan sumber pendapatannya. Kemampuan ini merangkumi kos saraan untuk diri sendiri dan isteri. Jika ada lebihan (setelah ditolak keperluan diri dan isteri), barulah dia dituntut menyarai ibu-bapa (atau ahli-ahli keluarga) yang miskin.

Merujuk kepada soalan di atas, tidak harus suami mengabaikan nafkah kepada isteri dan anak-anak dengan alasan ingin membantu ibu-bapa di kampung kerana menafkahi isteri dan anak-anak adalah wajib. Jika benar ibu-bapa memerlukan nafkah darinya, dia hendaklah menafkahi mereka tanpa mengabaikan isteri dan anak-anak. Itupun jika dia mampu menampung semua mereka. Jika tidak, hendaklah dia mendahulukan isteri dan anak-anak.

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. Syarah Soheh Muslim, Imam an-Nawawi.
2. Manar as-Sabil, Ibnu Dhuyan.

Write comment (0 Comments)

Soalan; Assalamualaikum..Saya ingin bertanya, apakah maksud terperinci nafkah suami kepada isterinya? Adakah kerana dia telah membeli barangan keperluan seperti makanan sudah cukup dinamakan nafkah? Adakah salah jika isteri meminta wang kepada suaminya untuk dirinya sendiri sedangkan suaminya tidak pernah memberi wang,asalannya dia telah membeli barangan keperluan semua. Adakah wajib suami memberi keluarga mertua sedikit sumbangan seperti wang ringgit atau sebagainya?Dan apakah hukumnya jikalau keperluan yang dibeli oleh si suami menjadi ungkitannya semula.Disini saya terlalu musykil, harap dapatlah memberi penjelasan. 
Sekian terima kasih...

Jawapan;

Wajib suami memberi nafkah[1] kepada isteri mengikut kemampuannya dan juga dengan meraikan keperluan isteri. Firman Allah (bermaksud);

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya (sekadar yang mampu); Allah tidak memberati seseorang melainkan (sekadar kemampuan) yang diberikan Allah kepadanya. (Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa) Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan" (Surah at-Thalaq, ayat 7).

Terdapat hadis menceritakan; Hindun (isteri Abu Sufyan) mengadu kepada Nabi SAW tentang suaminya (Abu Sufyan) yang kedekut (tidak memberi belanja yang mencukupi untuk isteri dan anaknya). Lantas baginda berkata kepadanya Hindun; "Kamu ambillah dari hartanya kadar yang mencukupi untuk kamu dan anak kamu pada kebiasaannya"[2] (HR al-Jamaah kecuali Imam at-Tirmizi. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar, Kitab an-Nafaqaat, bab al-Mar,ah Tunfiqu Min Mali az-Zauji min Ghair 'ilmihi...). 

Hadis ini menunjukkan bahawa keperluan isteri juga diambil kira dalam kewajipan memberi nafkah kerana Nabi menyebutkan "ambillah kadar yang mencukupi". Kecualilah jika suami miskin, maka dia dituntut memberi nafkah mengikut kemampuannya dan isteri hendaklah redha dengan keadaan suami dan berpada dengan apa yang diberikan.

Ada ulamak menetapkan kadar tetap harian bagi nafkah yang wajib disempurnakan oleh suami untuk isterinya. Antaranya Imam Syafiie yang menetapkan; jika suami kaya; ia hendaklah memberikan 2 cupak sehari untuk makanan isterinya, suami sederhana; 1 1/2 cupak dan suami miskin; 1 cupak. Adapun jumhur (majoriti) ulamak, mereka tidaklah menentukan kadar tetap, akan tetapi dirujuk kepada kemampuan suami dan juga keperluan isteri.[3] Kemampuan suami boleh berubah, begitu juga keperluan isteri. Pada ketika suami melihat keadaanya lebih senang, dia hendaklah melebihkan sedikit belanjanya untuk isteri dan isteri pula berhak menuntut peruntukan yang lebih. Begitu juga jika keperluan isteri bertambah kerana sesuatu sebab, pertambahan itu juga perlu berada dalam penilaian suami jika dia mampu meraikannya. Di dalam al-Quran, Allah amat menekan para suami agar melayani isteri dengan baik untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga. Firman Allah (bermaksud);

"Dan bergaullah kamu dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) dengan cara yang baik" (Surah an-Nisa', ayat 19). 

Mungkin kita boleh meletakkan tahap-tahap bagi perbelanjaan dengan merujuk kepada tahap-tahap maslahah manusia yang diputuskan ulamak iaitu tiga peringkat;
Pertama; (tahap keperluan paling atas); iaitu keperluan daruriyat.
Kedua; keperluan hajiyat.
Ketiga; keperluan tahsiniyat.

Keperluan daruriyat ialah yang boleh menyebabkan kerosakan hidup jika tidak diberikan. Ini merangkumi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang asas. termasuk juga keperluan ilmu khususnya ilmu agama kerana tanpanya akan rosak kehidupan di akhirat. Keperluan hajiyat ialah yang bawah dari daruriyat, iaitu yang jika tidak ada tidaklah membawa kerosakan hidup, tetapi membawa kepada kehidupan yang susah, sukar dan menderita. Contohnya; perabot-perabot rumah yang asas, peralatan dapur, pakaian yang lebih sedikit dari keperluan daruriyat tadi dan sebagainya. keperluan Tahsiniyat ialah yang jika tidak ada tidaklah membawa kerosakan dan tidak juga membawa kesusahan hidup, cuma kewujudannya boleh menambah keselesaan hidup. 

Balik kepada soalan yang ditanya, jika suami puan miskin, puan hendaklah berpada dengan apa yang diberinya untuk keperluan pertama (daruriyat) atau keperluan kedua (hajiyat). Jika suami puan berada (kaya), bolehlah puan meminta lebih dari itu. Suami pula hendaklah meraikan isteri jika ia mampu demi mengekalkan keharmonian rumah tangga. Di dalam hadis, Rasulullah bersabda (bermaksud); "Allah mengasihi seorang lelaki yang bertolak ansur bila menjual, bila membeli dan bila menuntut (hutangnya)" (HR Imam al-Bukhari dari Jabir). Dalam riwayat lain; "...bertolak ansur ketika membayar hutang dan menuntut hutan" (HR Imam at-Thabrani dari Jabir). Walaupu hadis ini menyentuh jual-beli dan hutang-piutang, tetapi ruh tolak ansur yang disarankan Nabi tidak ada salahnya untuk kita amalkan di mana-mana sahaja dalam kehidupan terutamanya dalam perkongsian hidup suami isteri. Maksudnya, suami bertolak ansur dalam melayani permintaan isteri dan isteri pula bertolak ansur dalam menuntut haknya.  

Mengenai pemberian kepada mertua, tidaklah wajib suami memberi nafkah atau belanja untuk mertua sekalipun mertua miskin, kecualilah atas ihsan darinya sahaja. Jika ia mampu, eloklah ia memberinya kerana itu juga boleh mengukuhkan lagi kasih-sayang dengan isteri. Mertua yang miskin dan tidak mampu berkerja, ia wajib dinafkahi oleh keluarganya sendiri (iaitu bapa atau anak-anaknya), bukan menantunya. Jika mertua terpaksa bergantung hidup dengan anak perempuannya yang telah berkahwin, suami hendaklah memberi izin kepada isteri untuk menziarahi dan berkhidmat kepada ibu-bapanya (tanpa menjejaskan hak suami) dan begitu juga untuk menafkahi mereka. Jika ia tidak memberi izin tanpa sebab yang munasabah, ia berdosa dan jika isteri melanggarnya sebahagian ulamak berpandangan isteri tidak dikira nusyuz ketika itu. Adalah harus isteri memberi belanja dari duitnya sendiri kepada ibu-bapanya sekalipun tanpa izin suami, namun eloklah ia meminta izin sebagai tanda menghormati suami. Jika suami menghalang tanpa sebab, tidak dikira nusyuz jika isteri melanggarinya.

Mengenai suami mengungkit pemberiannya kepada isteri, jika dengan niat yang baik seperti untuk memperingatkan isteri supaya taat kepadanya kerana ia telah pun melaksanakan tanggungjawabnya sebagai suami (iaitu memberi nafkah mengikut yang termampu) supaya isteri membalasnya dengan melaksanakan tanggungjawabnya pula (iaitu taat dan melayani suami), ungkitan sebegitu tidaklah dilarang, malah ada ketikanya perlu dilakukan. Adapun jika ungkitan semata-mata untuk menyakiti hati isteri, tidaklah harus dilakukan kerana ia menyalahi pergaulan yang yang disuruh oleh Allah dalam ayat tadi.

Wallahu a'lam.

Nota;

[1] Memberi nafkah bermaksud mencukupkan keperluan hidup merangkumi makanan, pakaian dan keperluan-keperluan lain (at-Tahwir wa an-Tanwir).
[2] Lafaz bahasa Arabnya ialah "Bil-Ma'ruf", al-makruf bermaksud; mengikut kebiasaan masyarakat setempat iaitu berdasarkan pengamalan yang diterima oleh orang ramai di sesuatu tempat selama ia tidak bercanggah dengan ketetapan Syariat (at-Tahwir wa an-Tanwir).
[3] Sebenarnya terdapat tiga pandangan ulamak dalam menetapkan ukuran yang hendak dipakai bagi menentukan kadar nafkah yang sewajarnya bagi isteri;
A) Pandangan pertama; hendaklah dilihat kepada keadaan suami (kaya, miskin atau sederhana). Pandangan ini diutarakan oleh Imam Syafiie dengan berdalilkan ayat di atas.
B) Pandangan kedua; dengan melihat keperluan isteri. Pandangan ini diutarakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dengan berdalilkan hadis Hindun di atas.
C) Pandangan ketiga; dengan mengambil kira kedua-dua sekali iaitu keadaan suami dan juga keperluan isteri. Pandangan ini diutarakan oleh Imam Ahmad berdalilkan ayat dan juga hadis di atas iaitu dengan memadankan kedua-duanya. Pandangan inilah yang kita pilih di atas kerana ia meraikan kedua-dua dalil di atas.
(al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah, juzuk 8, kitab an-Nafaqaat).        

Rujukan;

1. Tafsir al-Qurtubi, Surah at-Talaq, ayat 7.
2. At-Tahwir wa at-Tanwir, Syeikh Muhammad at-Tahir ibnu Asyur, Surah at-Talaq, ayat 7.
3. Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah, juzuk 8, kitab an-Nafaqaat.
4. Nailul-Autar, Kitab an-Nafaqaat, bab al-Mar,ah Tunfiqu Min Mali az-Zauji min Ghair 'ilmihi..

Ambilan dari blog lama; ilmudanulamak.blogspot.com

Write comment (0 Comments)

Soalan; salam ustaz, saya nak tanya soalan, siapakah yang wajib bertanggungjawab (dari segi nafkah) ke atas anak2 yang kematian bapa? ibu masih ada tetapi kurang kemampuan.

Jawapan;

Bismillah walhamdulillah wassolatu ala Rasulillah,

Dalam surah al-Baqarah (ayat 233) Allah menegaskan; “Dan kewajipan bapa ialah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang berpatutan. Ahli waris pun (berkewajipan) seperti itu juga”.

Berdasarkan ayat ini sebahagian ulamak menyimpulkan bahawa, kewajipan nafkah asalnya tertanggung di atas bahu bapa. Jika bapa tidak mampu atau mati, nafkah si anak ditanggung oleh waris-waris si anak (iaitu kerabat-kerabatnya yang akan mewarisi darinya) merangkumi ibunya sendiri, datuknya, neneknya, saudaranya, bapa saudaranya dan sebagainya lagi yang dapat mewarisi darinya (jika ditakdirkan dia meninggal). Jika waris ramai, tanggungan nafkah wajib dikongsi mengikut kadar pewarisan masing-masing. Sebagai contohnya; jika si anak hanya mempunyai nenek dan saudara lelaki sahaja, maka nenek wajib menanggung 1/6 nafkahnya dan saudara lelaki pula nafkah selebihnya iaitu mengikut kadar pewarisan mereka. Ini merupakan pandangan mazhab Hanbali berdalilkan ayat di atas.

Menurut mazhab Syafiie, nafkah anak wajib di tanggung oleh usul-usulnya (iaitu bapa, ibu, datuk, nenek hingga ke atas) dengan didahulukan usul lelaki ke atas usul perempuan. Selama masih ada usul lelaki (bapa, datuk hingga seterusnya), nafkah tidak ditanggung oleh usul perempuan (ibu, nenek hingga seterusnya). Bagi anak yang kematian bapa atau bapanya tidak mampu, nafkahnya wajib ditanggung oleh datuknya, diikuti oleh bapa kepada datuknya hinggalah seterusnya ke atas. Yang lebih dekat didahulukan dari yang jauh. Jika si anak mempunyai datuk dan juga bapa kepada datuknya, nafkahnya wajib ditanggung oleh datuk kerana ia lebih dekat. Jika sama-sama dekat (seperti si anak mempunyai datuk sebelah bapa (iaitu bapa kepada bapanya) dan juga datuk sebelah ibu (iaitu bapa kepada ibunya), kewajipan nafkah dikongsi bersama. Apabila tidak ada lansung datuk atau datuk yang ada tidak mampu, barulah kewajipan nafkah berpindah kepada usul-usul perempuan (iaitu ibu atau nenek atau yang lebih atas).

Perlu disebutkan; kewajipan menanggung nafkah orang lain tertakluk kepada kemampuan. Jika tidak mampu, tidaklah seseorang itu dibebani oleh Syarak untuk menanggung nafkah orang lain sedang nafkahnya sendiri tidak tertanggung. Hal ini telah disepakati ulamak. Maksud kemampuan itu ialah mempunyai lebihan setelah ditolak keperluan diri sendiri sama ada dari hartanya sedia ada atau dari pendapatannya. Sabda Nabi SAW;

“Mulailah dengan diri kamu, bersedekahlah kepada diri kamu sendiri. Jika ada lebihan, maka untuk isteri kamu. Jika ada lebihan lagi, maka untuk ahli kerabat kamu. Jika ada lebihan lagi setelah itu, maka untuk begini dan begini; yakni untuk orang di hadapan kamu, di kanan dan kiri kamu” (Soheh Muslim; 997, dari Jabir RA).

Wallahu a’lam.

Rujukan;

  1. al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah; 41/79, 41/81 (perkataan ‘nafaqah’).
  2. Hasyiyah al-Baijuri ‘Ala Ibnu Qasim, 2/192.
  3. Raudhatu at-Thalibin, Imam an-Nawawi, 8/56-57.

 

Dari blog lama; ilmudanulamak.blogspot.com.

Write comment (0 Comments)

Soalan; ketika haid, bolehkah saya membaca al-Quran dengan melihat di HP, bukan memegang mushaf?

Jawapan;
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله
 
Terdapat dua persoalan berkaitan soalan yang ditanya di atas;
1. Hukum wanita sedang haid membaca al-Quran.
2. Adakah al-Quran yang terpampang di skrin HandPhone sama seperti yang tercetak di lembaran mushaf?
 
Hukum wanita sedang haid membaca al-Quran
 
Terdapat khilaf di kalangan fuqahak;
 
(Pandangan pertama) iaitu jumhur Fuqahak (termasuk majoriti ulamak dalam empat mazhab) berpendapat; wanita yang sedang haid sama hukumnya dengan orang yang sedang berjunub iaitu tidak harus membaca al-Quran, sekalipun tanpa memegang mushaf, apatahlagi jika memegang mushaf, maka lebih-lebih dilarang. Dalil larangan tersebut ialah hadis dari Saidina 'Ali RA yang menceritakan;
 
 كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا
"Rasulullah SAW membacakan kepada kami al-Quran dalam semua situasi selama baginda tidak berjunub" (HR al-Tirmizi; 146, hadis hasan soheh).
 
Begitu juga, hadis dari Ibnu 'Umar RA yang menceritakan; Nabi SAW bersabda;
 
لاَ تَقْرَأِ الحَائِضُ، وَلاَ الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ
"Jangalah wanita yang sedang haid dan begitu juga seorang yang berjunub membaca sesuatu dar al-Quran" (HR al-Tirmizi; 131). 
 
Sekalipun tidak harus membaca al-Quran, wanita sedang haid boleh berzikir seperti biasa; berselawat, beristighfar, bertahmid, tasbih, berdoa dan sebagainya. Begitu juga, diharuskan membaca bismillah, ayat-ayat doa atau perlindung dari al-Quran (seperti membaca ayat Kursi, 3 Qul dan sebagainya sebelum tidur, ketika pagi dan petang), tetapi hendaklah dengan niat membaca doa atau zikir, bukan niat membaca al-Quran. Tidak dilarang juga ialah mendengar bacaan al-Quran.
 
(Pandangan kedua) sebilangan Fuqahak (antaranya Imam Malik, satu riwayat dari Imam Syafiie dan Ahmad serta pandangan Imam Ibnu Taimiyah) membezakan larangan membaca al-Quran itu antara wanita sedang haid dan orang yang sedang berjunub. Menurut mereka, hanya orang yang sedang berjunub sahaja yang dilarang membaca al-Quran, adapun wanita yang sedang haid tidak dilarang membaca al-Quran asalkan tidak menyentuh al-Quran. Mereka berdalilkan berdasarkan istihsan, iaitu wanita yang sedang haid jika dilarang membaca al-Quran menyebabkan mereka akan meninggalkan al-Quran dalam tempoh yang lama, kerana mereka tidak boleh mandi (untuk menghilangkan hadas/junub dari tubuh mereka) selagi darah belum kering/tamat, sedangkan orang berjunub boleh mandi bila-bila masa sahaja yang mereka kehendaki. Imam al-Khattabi menaqalkan pandangan dari Imam Malik bahawa beliau mengecualikan larangan tersebut dari wanita yang menghafal al-Quran, iaitu Jika dia bimbang akan hilang hafazannya dalam tempoh haid yang mungkin panjang, dibolehkan dia mengulang hafazan al-Quran. Adapun orang berjunub, tidak ada pengecualian tersebut.
 
Maka menurut pandangan ini, hadis pertama tadi hanya berkait dengan orang yang berjunub. Adapun hadis yang kedua pula, menurut mereka hadis tersebut adalah dhaif, tidak kuat untuk dijadikan hujjah. Maka hukum membaca al-Quran bagi wanita yang sedang haid adalah kekal sebagai harus kerana tidak ada dalil yang benar-benar jelas yang melarangnya.
 
Hukum al-Quran yang terpampang di skrin HandPhone
 
Persoalan ini tidak timbul bagi pandangan pertama, kerana mereka berpandangan wanita haid dilarang membaca al-Quran secara keseluruhannya (sama ada melihat mushaf atau membaca dari hafazannya). Persoalan ini timbul jika kita memakai pandangan kedua yang membolehkan wanita haid membaca al-Quran (tanpa menyentuh mushaf), bolehkah dia membaca al-Quran dari HandPhonenya sambil memegangnya? Apakah ayat-ayat al-Quran yang terpampang di skrin HandPhone itu sama seperti ayat-ayat al-Quran yang tercetak di Mushaf?
 
Menurut Syeikh Dr Nuh Ali Salman dalam fatwanya; HandPhone yang terpampang diskrinnya ayat-ayat al-Quran, maka ia menjadi seperti mushaf (Laman fatwa Dar Iftak Jordan, no. fatwa; 1341).
 
Namun menurut Syeikh Abdurrahman Nasir al-Barak (sebagaimana dinaqalkan oleh laman fatwa Islamweb.net); ayat-ayat al-Quran yang terpampang di HandPhone atau telefon mudah alih tidaklah sama seperti yang tercetak dalam mushaf, kerana yang terpampang di skrin HP itu bukanlah huruf-huruf yang kekal, akan tetapi berubah-rubah, hanya terpampang sebagai huruf bila dimunculkan di skrin, kemudian tidak lagi berupa huruf bila dihilangkan dari skrin. Maka diharuskan memegang HP yang terpampang ayat-ayat al-Quran di skrinnya sekalipun tanpa toharah (bersuci) (fatwa no. 127203). Berdasarkan pandangan ini, tidak menjadi kesalahan bagi wanita yang sedang haid untuk membaca al-Quran sambil memegang HP kerana dia tidaklah dianggap memegang mushaf.
 
Wallahu a'lam.
 
Rujukan;
 
(1) Dalail al-Ahkam, Imam Ibnu Syaddad, 1/104.
(2) Fatwa Dar Iftak Jordan. No. Fatwa; 1341, 2116.
(3) Fatwa Islamweb.net, no. fatwa; 12845,  4687, 122876, 127203.
 

 INGIN MEMBELI BUKU ATAU EBOOK KARYA PENULIS, sila layari;

1. Shopee (https://shopee.com.my/adnanbookstore) untuk pembelian buku

2. Labeyla Shop (https://labeyla.com/books); untuk pembelian buku dan Ebook

Belian anda adalah sumbangan kepada penulis untuk terus berkarya. Terima kasih.

Write comment (1 Comment)

Soalan; Salam, Saya ada kemusykilan tentang tempoh haid yang berlarutan. Untuk makluman ustaz, saya menghadapi masalah haid yang panjang tempohnya sehingga lebih dari 15 hari (tetapi dalam kadar yang sedikit). Minta pandangan Ustaz tentang solat yang wajib saya jalankan, apakah sah solat walaupun pendarahan masih berlaku? Bagaimana pula tentang kebersihan, adakah sah sekiranya solat dengan memakai tuala wanita? Sekiranya tanpa memakai tuala wanita, dikhuatiri akan meleleh dan terkena kain solat. Harap bantuan Ustaz, 

Jawapan; 

Tempoh paling lama haid ialah 15 hari. Oleh itu, jika seorang wanita darah haidnya datang hingga melepasi 15 hari, maka yang datang selepas hari ke 15 itu bukan lagi darah haid, akan tetapi darah istihadhah. Darah haid ialah darah yang normal bagi seorang wanita, adapun darah istihadhah adalah darah penyakit. Apabila puan menyedari bahawa darah yang keluar bukan lagi darah haid, akan tetapi darah istihadhah, hendaklah puan mandi wajib dan mengerjakan solat sebagaimana wanita yang suci. Namun, oleh kerana darah masih keluar, hendaklah puan mematuhi peraturan berikut setiap kali hendak mengerjakan solat;

1. Jika darah itu keluar tidak berterusan (yakni pada ketika-ketika tertentu sahaja), puan hendaklah menunggu ketika darah berhenti, kemudian bersuci dengan membersihkan faraj terlebih dahulu, kemudian mengambil wudhuk dan menunaikan solat.

2. Jika darah keluar berterusan, puan hendaklah melaksanakan kaedah bersuci sebagaimana berikut;

a) Hendaklah puan menunggu waktu solat masuk terlebih dahulu. Wanita istihadhah (dan begitu juga orang yang mengidap kencing tak tos atau masalah seumpamanya) tidak harus ia mengambil wudhuk kecuali apabila waktu telah masuk kerana toharahnya adalah toharah darurat.

b) Mulai dengan membasuh faraj dengan sempurna

c) Setelah itu hendaklah puan membalut faraj dengan kain, tuala wanita atau sebagainya (untuk membendung darah dari mengalir keluar ketika solat).

d) Kemudian hendaklah puan segera mengambil wudhuk

e) Ketika mengambil wudhuk hendaklah puan berniat untuk membolehkan solat, bacaan al-Quran atau ibadah-ibadah lain yang disyaratkan wudhuk. Contohnya; meniatkan di dalam hati; “Sahaja aku mengambil wudhuk untuk solat kerana Allah Taala”. Tidak harus semasa mengambil wudhuk puan berniat untuk mengangkat hadas kerana hadas puan tidak akan terangkat selama darah terus mengalir keluar dari faraj kerana perkara tersebut membatalkan wudhuk.

f) Setelah selesai wudhuk hendaklah puan segera menunaikan solat, tanpa menangguh lagi.

g) Jika semasa solat itu darah masih keluar, tidak perlulah puan berhenti dari solat, sebaliknya teruskan solat kerana ia dimaafkan disebabkan keuzuran yang puan alami.

Wallahu a’lam. 

Rujukan; 

1. Al-Fiqh al-Wadhih, Dr. Muhammad Bakr Ismail (1/66).

2. Al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Islami, Dr. Wahbah az-Zuhaili (1/43)

3. Fiqh at-Toharah, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, hlm. 303, Ahkam at-Toharah, Dr. Abdul Karim Zaidan, hlm. 64.

4. Fatawa Syeikh Abu Zahrah.

5. Al-Majmuk, Imam an-Nawawi.

 

 INGIN MEMBELI BUKU ATAU EBOOK KARYA PENULIS, sila layari;

1. Shopee (https://shopee.com.my/adnanbookstore) untuk pembelian buku

2. Labeyla Shop (https://labeyla.com/books); untuk pembelian buku dan Ebook

Belian anda adalah sumbangan kepada penulis untuk terus berkarya. Terima kasih.

Write comment (0 Comments)

Soalan; saya biasanya datang haid seminggu. Namun setelah mengambil satu ubat yang diberikan doktor, hari haid saya tidak lagi seminggu, tetapi lebih dari biasa. Adakah darah yang masih datang setelah seminggu itu dikira haid juga?

Jawapan;

Tempoh kemungkinan haid menurut mazhab Syafiie ialah 15 hari. Maka darah yang datang dalam tempoh 15 hari masih dikira haid walaupun melebihi bilangan hari-hari kebiasaan haid sebelumnya. Namun jika darah masih datang setelah 15 hari, maka yang melebihi 15 hari itu bukan haid lagi, tetapi istihadhah. Hukum istihadhah berbeza dari hukum haid.

Wallahu a'lam.

Rujukan;

(1) Fatwa Dar Iftak Jordan, no. fatwa; 1347.

 

INGIN MEMBELI BUKU ATAU EBOOK KARYA PENULIS, sila layari;

1. Shopee (https://shopee.com.my/adnanbookstore) untuk pembelian buku

2. Labeyla Shop (https://labeyla.com/books); untuk pembelian buku dan Ebook

Belian anda adalah sumbangan kepada penulis untuk terus berkarya. Terima kasih.

Write comment (0 Comments)

Soalan; jika seorang isteri berkerja dan mempunyai gaji tetap, adakah dia wajib membantu suami menyarai keluarga. Jika suami meminta supaya dia membayar sebahagian sewa rumah atau belanja-belanja rumah yang lain, adakah arahan itu wajib ditaati?

Jawapan;

Tanggungan nafkah ke atas isteri dan keluarga merangkumi tempat tinggal, makanan, pakaian dan sebagainya sepenuhnya kewajipan suami. Maka tidak wajib seorang isteri membelanjakan wangnya atau gajinya untuk membantu suami. Keengganannya dalam hal tersenbut tidak boleh dianggap menderhakai suami atau nuzyus kerana di luar tanggungjawabnya. Namun jika dia dapat membantu suami, itulah sebaik-baiknya. Di samping menambahkan kerukunan rumah-tangga, dia akan diberi pahala oleh Allah.

Bagaimana jika suami memberi syarat kepada isteri, "hendaklah sebahagian gaji kamu dibelanjakan untuk rumah jika kamu ingin keluar berkerja". Sebahagian ulamak memfatwakan, syarat ini adalah mengikat. Maka jika ada syarat ini, wajib isteri mematuhi syarat tersebut dengan memberikan sebahagian gaji untuk belanja rumah sebagai tukaran kepada beizinan dari suami untuk dia keluar berkerja di luar rumah.  Namun jika pekerjaan dilakukan di rumah dan tidak menjejaskan sebarang tanggungjawabnya di rumah, suami tiada hak menuntut apa-apa. 

Dalam kitab al-Maudawwanah (mazhab Maliki), diceritakan Imam Malik ditanya; jika seorang wanita ingin berniaga, apakah suaminya boleh menghalangnya? Imam Malik menjwab; suami tiada hak menghalangnya dari berniaga, namun dia boleh menghalangnya dari keluar rumah.

Wallahu a'lam.

Rujukan;

1. Fatwa dari laman; islamweb.net, no. fatwa; 410695.

 

INGIN MEMBELI BUKU ATAU EBOOK KARYA PENULIS, sila layari;

1. Shopee (https://shopee.com.my/adnanbookstore) untuk pembelian buku

2. Labeyla Shop (https://labeyla.com/books); untuk pembelian buku dan Ebook

Belian anda adalah sumbangan kepada penulis untuk terus berkarya. Terima kasih.

Write comment (0 Comments)

Soalan; ustaz, adakah barang emas yang saya pakai dikenakan zakat? Bagaimana cara mengira zakatnya?

 
Jawapan;
 
Menurut jumhur ulamak (mazhab Maliki, Syafiie dan Hanbali); emas yang dipakai wanita sebagai perhiasan -walaupun dipakai sekali dalam setahun- tidak dikenakan zakat, kecuali jika berlebihan barulah dikenakan zakat. Maksud berlebihan ialah yang melebihi kadar yang biasa dipakai oleh wanita-wanita setempat (yakni kadar uruf setempat), iaitu yang diputuskan oleh fatwa negeri-negeri seperti berikut;
 
1. Selangor; 800 gram
2. Wilayah Pesekutuan; 800 gram emas
3. Johor; 850 gram emas
4. Pulau Pinang; 250 gram
5. Sabah; 152 gram.
6. Negeri Sembilan; 200 gram
7. Kedah; 85 gram
8. Perak; 500 gram
9. Trengganu; 850 gram
10. Melaka; 180 gram
11. Kelantan; tiada 'uruf (* Emas Yang Dipakai Dalam Masa Setahun Walaupun Melebihi 85gram Tidak Dikenakan Zakat)
12. Pahang; 500 gram
13. Perlis; tiada penetapan 'uruf (Semua pemilik emas yang melebihi nisab 85 gram emas dikenakan zakat).
 
Yang perlu dikira dalam penentuan kadar uruf itu ialah emasnya sahaja, tidak termasuk batu permatanya. Maka jika perhiasan emas yang dimiliki dan dipakai melebihi kadar di atas (mengikut negeri masing-masing) wajiblah dikeluarkan zakat ke atas kadar berlebihan bila cukup tempoh tahunannya. Kadar yang wajib dikeluarkan ialah; 2.5%. 

Contohnya; bagi wanita yang tinggal di Selangor, katalah dia memiliki emas yang dipakai yang berat keseluruhan; 900 gram, maka perkiraan zakatnya ialah;


* 900 gram emas (berat emas yang dipakai) - 800 gram emas (iaitu kadar pemakaian uruf) = 100 gram (perhiasan yang masuk dalam hitungan zakat). 

Kadar zakat dikenakan; 100 gram x harga semasa emas x 2.5 %.
Katakanlah; harga semasa emas bagi 1 gram ialah RM 245, maka kadar zakatnya ialah;
100 gram emas x RM 245 x 2.5% = RM 612.50.

Adapun perhiasan emas yang tidak dipakai dalam setahun -walaupun sekali- ia mengambil hukum emas simpanan dan wajib dibayar zakat iaitu dengan dihitung bersama emas-emas yang lain jika ada (dinar emas, jongkong emas, emas perhiasan yang berlebihan tadi dan sebagainya) dan aset kewangan yang lain (saham, wang simpanan dan sebagainya) dan dikeluarkan zakatnya 2/5% jika nilai keseluruhannya menyamai atau melebihi 85 gram emas (iaitu kadar nisab zakat emas).


Huraian di atas adalah mengikut pandangan jumhur mazhab. Adapun menurut mazhab Hanafi, keseluruhan emas dikenakan zakat termasuk perhiasan sama ada perhiasan yang dipakai atau disimpan, yang berada dalam kadar 'uruf tadi atau yang berlebihan.


Rujukan;
 
1. Zakat Selangor (http://www.zakatselangor.com.my/jenis-jenis-zakat/zakat-harta/zakat-emas-perak/).
2. Wilayah Persekutuan (https://www.zakat.com.my/info-zakat/jenis-zakat/zakat-emas)
3. Zakat Johor (http://www.maij.gov.my/?page_id=110).
4. Zakat Pulau Pinang (https://www.zakatpenang.com/zpp/index.php/2013-06-30-10-54-31/jenis-zakat/zakat-emas-perak).
5. Zakat Sabah (https://appszakat.sabah.gov.my/jenis_zakat.php).
6. Zakat Negeri Sembilan (https://www.mains.gov.my/v1/zakat/kutipan/jenis-zakat/zakat-emas-dan-perak).
7. Zakat Kedah (https://www.zakatkedah.com.my/zakat-emas-dan-perak/).
8. Zakat Perak (http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/kalkulator/kalkulator-zakat-emas-perak.html).
9. Zakat Terengganu (http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat/384-zakat-emas).
10. Zakat Melaka (http://www.izakat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12&lang=bm).
11. Fatwa zakat emas Perlis (http://mufti.perlis.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=66:muamalat-nilai-emas-yang-boleh-dihukum-pakaian&catid=34:fatwa-muamalat&Itemid=92).
Write comment (0 Comments)

Soalan; Slm ustaz, macamana cara membatalkan taklik (talak)?

Jawapan;

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله

Menurut jumhur ulamak (termasuk mazhab Syafiie); talak secara taklik tidak boleh dibatalkan, kerana suami telah melafazkan talak dengan mengaitkannya dengan suatu syarat, maka ia terikat dengannya sama seperti terikat dengan talak yang dilafazkan secara terus (tanpa taklik). Beza hanya pada bila akan terlaksananya talak ,di mana talak secara terus akan terlaksana sebaik dilafazkan, adapun talak secara taklik terlaksana apabila berlaku perkara/syarat yang ditaklikkan. Hanya ada satu cara sahaja untuk mengelak dari jatuhnya talak, iaitu memastikan tidak berlaku perkara yang ditaklikkan. Apabila terjatuhnya talak, suami boleh merujuk semula selama talak itu tidak bain.

Menurut Imam Ibnu Taimiyah; suami memiliki hak untuk menarik syarat taklik itu jika ia berniat talak ketika melafazkannya. Jika dia tidak berniat talak (yakni hanya untuk menggertak isterinya), ia sama seperti seorang yang bersumpah, yakni hanya perlu membayar kaffarah sumpah jika perkara yang ditaklik itu berlaku. Jika tidak berlaku, tidak dikenakan apa-apa.

Wallahu a'lam.

Rujukan;

(1) Laman fatwa islamweb.net, no. fatwa; 161221.

(2) al-Tolaq, Dr. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, m.s. 65.

(3) Zain al-Thalib, 7/122.

 

Write comment (0 Comments)

Soalan: Apa hukum mengahwini wanita yang hamil kerana terlanjur berzina? Apakah harus disetubuhi setelah perkahwinan itu?

Jawapan; 

 بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله

Syeikh 'Atiyah Saqar menjelaskan dalam fatwanya; 

Tidak harus dan tidak sah mengahwini wanita yang sedang hamil dari perkahwinan hinggalah wanita itu melahiirkan anak dan tamat eddah dengan suami sebelumnya. Adapun mengahwini wanita yang hamil kerana berzina, para fuqahak berbeza pandangan tentang masalah tersebut;

(Pandangan pertama); menurut mazhab Malik, Ahmad dan jumhur ulamak; tidak sah mengahwini wanita yang sedang hamil kerana berzina hinggalah dia melahirkan anak.  

(Pandangan kedua); harus/sah mengahwininya, namun tidak boleh mensetubuhinya hingga setelah dia melahirkan anak, kerana terdapat hadis Nabi SAW;

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

"Tidak halal bagi seorang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk dia menyiram airnya (yakni maninya) ke atas tanaman orang lain (yakni atas anak dari benih orang lain sebagaimana riwayat Imam al-Tirmizi)" (HR Abu Daud; 2158 dan al-Tirmizi; 1131, hadis hasan). Maksud hadis ialah, jangan dia mendatangi/mensetubuhi wanita yang sedang hamil (tuhfah al-Ahwazi, 4/236).

Itu jika yang mengahwininya bukan lelaki yang menzinainya. Adapun jika dia dikahwini oleh lelaki yang menzinainya dan hamil dari benih lelaki tersebut, tidak haram lelaki itu mensetubuhinya, kerana kehamilan wanita itu darinya, maka tidak masuk dalam pengertian menyiram air ke atas tanaman orang lain, kerana tanaman itu darinya.

Wallahu a'lam.

Rujukan;

(1) al-Fatawa Min Ahsan al-Kalam Fi al-fatawa Wa al-Ahkam, Syeikh Atiyah Saqar, 2/156.

Write comment (0 Comments)

Buku & Artikel

Klik Masuk

Masuk sini untuk kompilasi buku dan artikel susunan Ustaz Ahmad Adnan.

Go to top
JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework