Surah al-Hijr; 29, al-Isra'; 85, al-Fajr; 27-30.

Ada sesuatu yang hebat pada ruh manusia hingga Allah memerintahkan sekelian malaikat supaya sujud (hormat) kepada Adam AS sebaik ruh itu ditiupkan ke dalam jasad Adam AS;

Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:

https://www.facebook.com/ahmadadnan.fadzil/posts/3572076896153483

Nabi SAW bersabda;
.
"Allah SWT akan menyerikan wajah seorang yang mendengar ucapanku, lalu dia mengingatinya dan menyampaikannya sebagaimana yang didengarinya (dariku)" (Sunan al-Tirmizi; 2656, hadis hasan soheh).
.
Kata Imam al-Khattabi;
 
Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:
 
Perkataan "الحمد" (pujian) disebut 27 kali dalam al-Quran. Menurut ulamak, al-hamdu bermaksud menyebut zat yang dipuji dengan sifat-sifat kesempurnaan sebagai tanda membesarkannya dan mengasihinya.
.
Dalam kewujudan ini tiada zat yang memiliki sifat kesempurnaan melainkan satu sahaja iaitu Allah. Kerana itu, hanya Dia sahaja yang layak dipuji. Semua kalimah pujian dalam al-Quran ditujukan kepada Allah;
 
Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:
 

TOBAQAT 1 (MURID-MURID IMAM AL-SYAFIIE & ULAMAK SYAFIYYAH KURUN IMAM SYAFIIE WAFAT)

MURID-MURID IMAM SYAFIIE

1. Al-Humaidi; Abu Bakar Abdullah bin al-Zubair al-Qurasyi al-Makki (w 217 hijrah)

2. al-Buwaiti; Abu Yaakub Yusuf bin Yahya al-Qurasyi (w 232 hijrah)

3. Ibnu Miqlash (ابن مقلاص); Abu 'Ali Abdul Aziz bin Ayyub bin Miqlash (w 234 hijrah)

4. al-Muzani; Abu Ibrahim Ismail bin Yahya (w 264 hijrah)

5. Harmalah; Abu Najib Harmalah bin Yahya (w 243 hijrah)

6. Abu Tsur (أبو ثور); Ibrahim bin Khalid al-Baghdadi (w 240 hijrah)

7. al-Rabi' al-Muradi; Abu Muhammad al-Rabi' bin Sulaiman (w 270 hijrah)

8. al-Rabi' al-Jizi; Abu Muhammad al-Rabi' bin Sulaiman al-Azdi (w 256 hijrah; Siyar A'lam al-Nubalak).

9. al-Karabisi; Abu 'Ali al-Hasan bin 'Ali al-Baghdadi (w 245 hijrah).

10. al-Za'farani; Abu 'Ali al-Hasan bin Muhammad (w 249 hijrah)

11. Yunus al-Misri (w 264 hijrah)

12. Musa bin Abi al-Jarud (w )

13. Muhammad bin al-Hakam (w 268 hijrah)

ULAMAK-ULAMAK SYAFIIYYAH KURUN IMAM SYAFIIE WAFAT (200-300 hijrah)

14. al-Anmati (الأنماطي); Abu al-Qasim Usman bin Sa'ad al-Baghdadi al-Anmati (w 288 hijrah)

- murid al-Muzani dan al-Rabi'.

15. al-Busyaji (البوشنجي); Abu 'Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-'Abdi al-Busyanji (w 290 hijrah)

16. al-Marwazi; Muhammad bin Nasr (w 294 hijrah)

- Belajar dari murid Imam al-Syafiie di Mesir.

17. al-Harbi; Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq al-Harbi (w 285 hijrah).

18. al-Tirnizi; Abu Jaafar Muhammad bin Ahmad al-Tirmizi (w 295 hijrah)

- Belajar dari al-Rabi'

- Tinggal di Baghdad

19. al-Junaid; Abu al-Qasim Junaid Muhammad bin Junaid al-Baghdadi (w 298 hijrah)

- Belajar dari Abu Tsur di Baghdad

20. Ibnu Binti al-Syafiie; Ahmad bin Muhammad bin Abdillah (w )

- Ayahnya (Muhammad) berkahwin dengan anak perempuan Imam al-Syafiie bernama Zainab, maka dia adalah cucu Imam al-Syafiie dari sebelah ibunya

- Ayahnya tergolong dari Ashab Imam Syafiie.

 

TOBAQAT KE 2 (KURUN KE 4 H; 300 - 400 HIJRAH)

Tahun 300-350;

21. Ibnu Suraij;

22. Mansur al-Tamimi

23. Abu Yahya al-Saji

24. Abu al-Toyyib bin Salamah

25. Ibnu Khuzaimah; Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah

26. al-Qazwaini; Abdullah bin Jaafat

27. al-Sajistani; Abu Bakar Ahmad bin Abdillah

28. al-Zubairi

29. Abu Ubaidillah al-Baghdadi

30. Ibnu Khairan al-Baghdadi

31. Ibnu al-Wakil

32. Ibnu al-Munzir

33. al-Tsaqafi al-Nisaburi

34. al-Ishtikhiri (الاصطخري);

35. al-Shairafi

36. Abu Yahya al-Balkhi

37. Ibnu al-Qash

38. Abu Ishaq al-Marwazi

39. al-Shabghi

40. Ibnu al-Haddad

41. Ibnu Abi Hurairah

42. Abu al-Walid al-Nisaburi

43. al-Tobari

44. Abu Bakar al-Farisi

45. Abu al-Saib; Qadhi al-Qudhat

46. Abu Bakar al-Khaffaf

47. Ibnu Yusuf

48. Abu Bakar al-Mahmudi

49. Abu al-Thayyib al-Sawi

50. Abu al-Husain al-Nasawi

51. Ibnu Mihran

52. al-Shobuni

53. al-Torsusi

54. al-Istirabazi

Tahun 351-400

55. Ibnu al-Qattan

56. al-Qadhi Abu Hamid al-Marwazi

57. al-Qaffal al-Syasyi

58. Ibnu 'Ifris al-Duri (ابن عفريس الدوري)

- Pengarang Jamu' al-Jawami'

59. Ibnu al-Mirzaban

60 Abu Sahl al-So'luki

61. al-Azhari

62. Abu Bakar al-Isma'ili

63. Abu Zaid al-Marwazi

64. al-Jurjani

65. al-Dariki

66. al-Sarjasi

67. al-Ishtikhri 

68. al-Daruqutni

69. al-Khatani

70. Abu Zakaria

71. Zahir al-Sarakhsi

72. Ibnu Laal al-Hamadani

73. Abu Muhammad al-Baqi

74. al-Khudhari

75. Abu 'Ali al-Zujaji

76. al-Qayshari

77. 

 

Sama seperti bersedekah dan menjadi penyucian diri (Soheh Ibnu Hibban; 903). Elok diamalkan pada malam-malam 10 terakhir ramadhan di samping amalan-amalan lain. Mudah-mudahan kita bertemu Lailatul-Qadar.

Sila klik link dibawah:

https://www.facebook.com/ahmadadnan.fadzil/posts/3505873419440498

Bagi yang sakit, manfaat keberkatan Ramadhan ini untuk berdoa. Insya Allah, disembuhkan Allah.

.
 
Nama Allah ini disebut lebih 100 kali di dalam al-Quran. Terangkum di dalam nama ini semua nama-nama Allah yang lain dan segala sifat kesempurnaan Allah. Kerana itu, nama ini dipilih Allah untuk hamba-hambaNya sebagai penyaksian mereka kepada ketuhananNya. Semua Rasul yang diutuskan Allah bersaksi dengan kalimah yang sama; "لا إله إلا الله".
.
Menurut ulamak,
 
Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:
 
Ar-Rabb (الرب) disebut 974 kali dalam al-Quran, iaitu nama terbanyak bagi Allah setelah kalimah Allah (2964 kali). Nama ini mempunyai kelebihan tersendiri, kerana hampir keseluruhan doa dalam al-Quran menggunakan nama ini, iaitu;
 
Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:
 
Kalimah "الله" disebut sebanyak 2694 kali di dalam al-Quran. Secara purata, dalam setiap muka surat al-Quran terdapat 4 atau 5 kali kalimah "الله" disebut. Itu tidak termasuk nama-nama Allah yang lain; al-Rahman, al-Rahim, al-Aziz dan sebagainya. Menggambarkan kepada kita bahawa al-Quran ingin mengajarkan kita bahawa dalam hidup ini tidak ada yang lebih penting dari "الله".
.
Apa topik yang diperkatakan al-Quran tentang Allah?
 
Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:
 

Terjemahan surah al-Baqarah, ayat 38.

Ketika Allah menurunkan Adam AS dan Hawa AS ke bumi (untuk memulai episod kehidupan di dunia yang penuh ujian dan cabaran berbanding kehidupan di syurga yang segala-galanya indah dan tersedia), Allah berpesan kepada mereka berdua;

Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:

https://www.facebook.com/ahmadadnan.fadzil/posts/3546599782034528

Buku & Artikel

Klik Masuk

Masuk sini untuk kompilasi buku dan artikel susunan Ustaz Ahmad Adnan.

Go to top
JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework