Apa sebenarnya diri?

rupa luar atau hakikat dalam,

tanah atau ruh Tuhan,

raga atau jiwa,

jasmani atau rohani,

jasad atau hati sanubari,

suara lisan atau suara jiwa,

pandangan mata atau pandangan batin,

yang fana atau yang kekal?