Pengajian secara live di Facebook (setiap pagi, jam 6.30-7.00 pagi)

Siri 1; surah al-Fatihah 1 (https://www.facebook.com/ahmadadnan.fadzil/videos/3600136990014140/)

Siri 2; surah al-Fatihah 2 (https://www.facebook.com/ahmadadnan.fadzil/videos/3603087783052394/)

Siri 3; surah al-Baqarah 1; ayat 1-5 (https://www.facebook.com/ahmadadnan.fadzil/videos/3606038039424035/)

Siri 4; surah al-Baqarah 2; ayat 5- 8 (https://www.facebook.com/ahmadadnan.fadzil/videos/3609092009118638/)

Siri 5; surah al-Baqarah 3; ayat 9-20 (https://www.facebook.com/ahmadadnan.fadzil/videos/3612053752155797/)

Siri 6; surah al-Baqarah 4; ayat 21-24 (https://www.facebook.com/ahmadadnan.fadzil/videos/3615198881841284/)